Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 51-52/2011 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 51-52/2011

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 51 och 52

Sedan riksdagen avslutat sitt arbete strax före jul publicerade finansministeriet under mellandagarna sin nya prognos som kom med dystra utsikter för år 2012. Klart verkar att regeringen i mars slår fast nya nedskärningar och skatteskärpningar för att inom de närmaste åren kunna minska skuldsättningen och budgetunderskottet. Nya opinionsmätningar pekar uppåt för Centern och vittnar om en hård kamp om andra platsen i presidentvalet i januari.

Ojämlikheten oroade Halonen

I sitt sista nyårstal fokuserade president Tarja Halonen på den ökande ojämlikheten i samhället på bristen på gemensamt ansvar och solidaritet. Hon efterlyste försvar för demokratin, social rättvisa och tolerans. Halonen ansåg att inkomstklyftorna och utslagningarna väl kan minskas med politiska åtgärder. Hon talade varmt om det nordiska välfärdssamhället och dess möjligheter och krävde politisk styrning av marknadskrafterna för att hålla tillväxten inom ramen för social rättvisa. Ifråga om EU-politiken slog hon fast att medlemskapet gagnat Finland och att inget land klarar sig ensamt. Det gäller att inte blicka bakåt utan söka lösa de problem som föreligger, sade Halonen.

Recession möjlig

Finansministeriet räknar med att Finland kan råka in i en svag recession men återgå till tillväxt mot slutet av år 2012. Den sjunkande tillväxten gör att regeringens ekonomiska problem ökar. Enligt finansministeriets nya prognos överstiger statens utgifter inkomsterna med sju, åtta miljarder euro i året om inga åtgärder vidtas.

Ministeriet räknar med en tillväxt på 0,4 procent under 2012, dvs samma siffra som Finlands bank lade fram strax före jul. De prognoserna kan jämföras med en rad bankers prognoser som alla har minustecken framför. Större enighet föreligger när det gäller inflationen som ministeriet, centralbanken och ett par banker räknar med att skall ligga kring 2,6 – 2,7 procent. Också ifråga om arbetslösheten ligger prognoserna alla kring åtta procent.

Nedskärningar och skattehöjningar

Regeringen kommer under våren att fatta beslut om nya nedskärningar och nya skattehöjningar. Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) som tidigare varit försiktig i sina kommentarer har nu sagt att det knappast går att undvika vare sig nedskärningar eller skattehöjningar. Enligt regeringsprogrammet skall upplåningsgraden sjunka år 2015 och budgetunderskottet då vara nere i en procent av Bnp. Urpilainen ville inte vid årsskiftet ta ställning till hur omfattande åtgärder det kan bli fråga om. Helt klart är att det handlar om flera miljarder euro.

Ordföranden för riksdagens statsutskott Kimmo Sasi (Saml.) ser skattesidan som enkel och pekar på medvärdesskatten som Samlingspartiet redan tidigare velat höja men Socialdemokraterna sagt nej till. Nu ville Urpilainen inte ta ställning men underströk att endast helt nödvändiga nedskärningar bör göras.

Tron på ekonomin sviktar

Varken konsumenterna eller företagen hade någon stark tro på ekonomin i årets sista barometerundersökningar. Statistikcentralens konsumentbarometer registrerar dystrare utsikter men inte lika dystra som under finanskrisen 2009. Endast förutsättningarna för att spara mera hade ökat under hösten. Finlands näringslivs företagsbarometer pekade likaså nedåt, beställningarna minskar och byggnadsverksamheten avtar. Endast detaljhandeln ser positiva utsikter.

Finländarna vill behålla euron

Trots den utdragna ekonomiska krisen i Europa och euroområdet vill flertalet finländare hålla fast vid både EU och euron. Det framgår klart av TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat. Hela 64 procent av de tillfrågade står för den uppfattningen. I alla partier utom Sannfinländarna har både EU och euron majoritet. Bland Sannfinländarna vill en tredjedel ha både euron och EU, en tredjedel bara EU och en tredjedel lämna båda.

Hård kamp om andra platsen i presidentvalet

Fyra kandidater ligger nästan jämnt i kampen om andra platsen i presidentvalet, enligt MC Infos mätning för Iltasanomat. Enligt den toppar Sauli Niinistö (Saml.) med 51 procent medan Timo Soini (Sannf) och Paavo Väyrynen (C) noteras för elva och Paavo Lipponen (Sdp) och Pekka Haavisto (Grön) för nio procent.

Centern uppåt

Centern har för första gången sedan riksdagsvalet noterats för ett stöd som ligger över valresultatet. I december mätte Taloustutkimus för Rundradions nyheter partiets understöd till 16,2 procent. Det innebär en ökning från motsvarande novembermätning med 2,3 procentenheter. Samtidigt har framförallt Socialdemokraterna men också Samlingspartiet backat. Socialdemokraterna noterades nu för 16,4 och Samlingspartiet för 22,7 procent, vilket gör att partiet fortsättningsvis ligger klart i topp. Andra platsen innehas fortfarande av Sannfinländarna med 19,9 procent. Bland de mindre partierna har Vänsterförbundet passerat De gröna.

Natostödet har rasat

Stödet för finländskt medlemskap i Nato har rasat kraftigt under halvannat år, framgår det av TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat. Stödet har inte varit så lågt sedan Irakkriget år 2003. Hela 68 procent säger nu nej och endast sexton procent ja. Inom samtliga partier är flertalet mot medlemskap, nu också inom Samlingspartiet, som tidigare förhållit sig positivast och även har ett partibeslut om medlemskap.

 

Skriv ut

Uppdaterat 3.1.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter