Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 4/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 4/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 4

Veckan kom klart att präglas av analyser av resultatet i presidentvalets första omgång. För första gången står nu inte en borgerlig kandidat mot en vänsterkandidat utan närmast en konservativ mot en liberal. Samtidigt saknar de euro- och EU-kritiska en egen kandidat. Av de stora partierna har varken Centern eller Socialdemokraterna en egen kandidat i andra omgången. Såväl Samlingspartiets Sauli Niinistö som De grönas Pekka Haavisto är utpräglat positiva till europeiskt samarbete och både står för tolerans och fördomsfrihet, vilket ledde till att många trodde på ett lägre valdeltagande i andra omgången. När förhandsröstningen inleddes översteg emellertid deltagandet från senaste val klart.

Niinistö i ledning

Kvällstidningarna publicerade under veckan var sin opinionsmätning inför presidentvalets andra omgång. I båda mätningarna noterades Samlingspartiets Sauli Niinistö för ett stöd på klart över sextio procent, medan De grönas Pekka Haavisto som mest fick ett stöd på 36 procent.

Tre partiledare bakom Niinistö

Tre partiledare meddelade under veckan att de ämnar rösta på Sauli Niinistö (Saml.) i presidentvalets andra omgång. Sannfinländarnas Timo Soini, Svenska folkpartiets Stefan Wallin och Kristdemokraternas Päivi Räsänen ämnar rösta på Niinistö. Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki röstar på Pekka Haavisto (Grön). Det gör också åtminstone tre av socialdemokraternas ministrar. Inget parti, av dem som inte fick sina kandidater till andra omgången har utfärdat några rekommendationer.

Många förhandsröstar

När den första veckan efter presidentvalets första omgång var över hade rekordmånga förhandsröstat. Trots detta förutspådde flera experter ett lägre valdeltagande än vid senaste presidetvals andra omgång.

Kommunreformen vållar debatt

Regeringens planerade kommunreform fortsätter att vålla debatt. Tidskrifter Suomen Kuvalehti publicerade i januari en karta som gjorde gällande att regeringen eftersträvar en ny kommunindelning som minskar antalet kommuner från drygt 300 till cirka åttio. Samtidigt har en rad kommunpolitiker från olika partier protesterat kraftigt och oppositionen – främst Centern – sagt absolut nej till alla tvångsåtgärder eller påtryckningar. Även inom regeringspartierna går åsikterna isär. Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson (Sdp) lade under veckan fram ett alternativ till kommunreformen. Alternativet skisserar ett system med social- och hälsovårdsområden med ansvar för bland annat socialarbete, hemservice, boendeservice, anstaltsvård, familjevård, akutsjukvård och sjuktransport. Antalet områden skulle vara 15 till 20. Ministern motiverar förslaget med att några tvångssammanslagningar av kommuner 8inte borde ske.

Under veckan planerade Centern en interpellation om regeringens kommunpolitik.

Köpkraften oförändrad

Skatterna och inflationen gör att köpkraften i Finland inte ökar. Enligt uppgifter från komissionen för inkomst- och kostnadsutveckling minskade genomsnittslöntagarens köpkraft ifjol med en halv procent, men kommer att förbättras lika mycket under detta år. Företagarnas och lantbrukarnas inkomster kommer att sjunka, medan pensionärernas och de studerandes inkomster kommer att stiga mer än löntagarnas. Prisnivån steg ifjol med 3,4 procent medan motsvarande ökning i år väntas bli 2,7.

Sdp byter partisekreterare

Mikael Jungner ställer inte upp för omval när Socialdemokraterna samlas till partikongress i sommar. När det under presidentvalskampanjen visade sig att stödet för Paavo Lipponen var svagt meddelade Jungner att han lämnar sin post om inte resultatet blir bra. Nu tog Jungner själv konsekvenserna av det faktum att den tidigare statsministern och talmannen Lipponen stannade på ett stöd på under sju procent.

Uppgörelse om EU-mekanism

Finland fick under veckan igenom sina krav när det gäller beslutsrätten i EU:s nya stabiliseringsmekanism. EU-länderna kom överens om att beslut om ökning av kapitalet kan fattas endast enhälligt, medan stöd i undantagsfall kan utbetalas med 85 procents majoritet. Riksdagens grundlagsutskott hann konstatera att denna beslutsmodell inte längre strider mot Finlands grundlag.

Statsminister får ny statssekreterare

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) har utsett Olli-Pekka Heinonen, 47, till ny statssekreterare efter Velipekka Nummikoski som övergår i Penningautomatföreningens tjänst. Heinonen kommer får Rundradion där han innehaft flera direktörstjänster efter sin tid som riksdagsledamot och minister.

Vihriälä efter Korkman

Näringslivets forskningsinstitut och Näringslivets delegation får ny VD när Vesa Vihriälä i vår efterträder Sixten Korman. Vihriälä kommer från EU-komissionär Olli Rehns kabinett och har tidigare lett Pellervos forskningsinstitut.

Skriv ut

Uppdaterat 30.1.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter