Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 5/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 5/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 5

Veckan gick helt i presidentvalets tecken med allvarliga försök från medias sida att hitta avgörande skillnader mellan Samlingspartiets Sauli Niinistö och De grönas Pekka Haavisto. Kampanjen pågick under hela veckan då kandidaterna reste runt i landet och satt i tv-studior för direktsända debatter. Samtidigt noterades även klara övergrepp i sociala media under en i övrigt ovanligt just valrörelse. Som väntat väckte Haavistos parförhållande med en man starka känslor.

Niinistö vann stort

Samlingspartiets kandidat i presidentvalets andra omgång, Sauli Niinistö segrade klart i valet och blir Finlands tolfte president när han den 1 mars efterträder Tarja Halonen som suttit 12 år på posten. Niinistö fick 62,6 procent av rösterna, medan motkandidaten, De grönas Pekka Haavisto fick 37,4 procent. Samtidigt som Samlingspartiet firade den klara segern uppfattades även De gröna och rörelsen bakom Haavisto sina över en miljon röster som ett stor framgång.

Uppenbart var att merparten av centerväljarna och Sannfinländarna slutit upp bakom Niinistö efter att deras kandidater fallit bort i den första omgången. Haavisto fick tillskott från vänster och svenskspråkiga.

Lågt valdeltagande

För första gången under den tid direkt val av president i två omgångar förrättats sjönk valdeltagandet i andra omgången och stannade på 68,9 procent. Experterna förklarar orsaken med att skillnaden mellan kandidaterna var relativt liten och båda representerade en positiv syn på Europa och EU-samarbete, sedan de EU-kritiska kandidaterna fallit bort i första omgången.

EU vann valet

I kommentarerna till valresultatet väckte det stor uppmärksamhet att presidentvalet nu stod i bjärt kontrast till riksdagsvalet senaste vår. Då väckte det starkt EU-kritiska populistiska sannfinländska partiet stora framgång mest uppmärksamhet. Nu blev Sannfinländaren Timo Soinis resultat långt sämre än i riksdagsvalet medan den mindre populistiska men EU-kritiska centerkandidaten Paavo Väyrynen i första omgången förlorade endast knappt mot De grönas Pekka Haavisto i kampen om den andra platsen i valets andra omgång.

Kort recession

OP-Pohjola-banken tror på bättre ekonomiska utsikter under våren. Redan nu ser banken tecken på att konjunkturen håller på att svänga. Någon större uppgång tror bankens ekonomister inte på men en viss förbättring för hela euroområdet. Sålunda tror man på en kort recession och en tillväxt på en procent för Finlands del under år 2012. Nästa år räknar OP-Pohjola med en två procent stor tillväxt. Några förändringar ifråga om arbetslösheten tror banken inte på.

Handeln anställer inte fler

Handeln som är den största servicenäringen tror inte på någon större tillväxt i år. Ännu ifjol gjordes cirka 5000 nyanställningar, vilket innebar att de affärsanställda uppgick till över 300 000. Detaljhandeln väntas i år öka sina anställningar med cirka en halv procent, medan partihandeln och bilbranschen minskar sina anställningar med några procent, vilket i sin tur minskar det totala antalet anställda i hela branschen. Ifall regeringen höjer mervärdesskatten med två procent minskar antalet arbetsplatser, enligt detaljhandeln, med upp till 10 000.

Stödet för värnplikten minskar

Stödet för den allmänna värnplikten har minskat och är nu under sextio procent, enligt Planeringskomissionen för försvarsinformation. Idag gör officiellt 77 procent av årsklassen sin värnplikt men uppgifterna släpar efter och en korrektare uppgift sägs vara cirka sjuttio procent.

Sannfinländarna har svårt inom facket

Sannfinländarna, som har förutspåtts framgångar inom de fackliga organisationerna har misslyckats i sin kandidatnominering. Inom de två stora FFC-förbunden (finska LO) Metall och Förbundet för offentliga sektorn och välfärdsområdena har cirka 2400 kandidater ställts upp i valen till förbundskongresser. Av dem är endast åtta Sannfinländare.

Penttilä avstår plats i EU-parlamentet

Centralhandelskammarens VD Risto E.J. Penttilä avstår sin plats i EU-parlamentet. Penttilä blev första supleant i valet och skulle nu efterträda Ville Itälä (Saml.) som utnämnts till Revisionsdomstolen. Centralhandelskammaren ville dock inte bevilja tjänstledighet eller acceptera att Penttilä sköter båda uppdragen. Nu blir det istället journalisten Petri Sarvamaa som blir EU-parlamentariker.

Mokko informationschef vid statsrådet

Pressrådet Kari Mokko vid Finlands ambassad i Washington blir ny informationschef vid statsrådets kansli. Mokko tar den 1 mars över efter Asko Mattila som går i pension.

Strålskyddschef till Ryssland

Jukka Laaksonen som under femton år varit chef för Strålskyddscentralen blir viceVD för det ryska bolaget Rossatom Overseas. Bolaget.grundades för ett år sedan för att främja exporten av rysk kärnkraftsteknologi. Laaksonens uppgift ligger inte på försäljningssidan, utan han skall se på kvalitet och säkerhet.

Oenighet om ryska fosforutsläpp

Helcoms uppgifter om stora fosforutsläpp från en rysk fabrik i bottnet på Finska viken bestrids av det ryska bolag som äger fabriken. En finsk-rysk undersökning avslöjade i januari att fabriken i fråga släpper ut cirka tusen ton fosfatfosfor i året, dvs lika mycket som hela Finland. Nu söker fabriker med hjälp av nya undersökningar ifrågasätta resultaten av den tidigare undersökningen. De finländska miljömyndigheterna har lovat stå för teknologisk hjälp för att åtgärda utsläppet.

 

Skriv ut

Uppdaterat 7.2.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter