Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 6/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 6/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 6

Veckan var fullspäckad och bjöd på kommunreformplaner, nedskärningar inom försvaret, Nokliauppsägningar och förestående ordförandekamp inom Centern.
Oppositionen kritiserade i skarpa ordalag både kommunreform och försvarsbeslut och Sannfinländarna utlovade en interpellation (leder alltid till förtroendeomröstning) i försvarsfrågan och Centern ifråga om kommunreformen.

Oenig regering

Klara skillnader i synen på förestående ekonomiska åtgärder framkom mellan de ledande regeringspartierna när riksdagen debatterade regeringens politik. Samlingspartiets gruppledare Jan Vapaavuori ansåg att det nu vore helt förkastligt att höja skatterna på arbete eller erbjudande av arbete. Hans socialdemokratiska kollega Jouni Backman fördömde auktionen om nedskärningar i miljardklass och ville helst ha högre inkomster och mindre inbesparingar. Han ville också att de som förtjänar mer nu betalar mer.

Facket berett diskutera pensionsålder

Fackcentralen FFC (finska LO) har luckrat upp sin inställning till pensionsålderns lägre gräns. Hittills har man vägrat diskutera en höjning från nuvarande 63 år. Samtidigt har arbetsgivarna vägrat diskutera höjda pensionsavgifter. Dessa två ställningstaganden har inneburit en pattsituation.

Nu försäkrar båda parter att man gör ett allvarligt försök att nåenighet om en höjning av den faktiska pensionsåldern. Siktet är inställt på regeringens ekonomiska överläggningar i mars. FFC:s nya inställning påverkar inte Socialdemokraterna som fått in i regeringsprogrammet en skrivning om att den lägre pensionsgränsen på 63 år inte rörs under valperioden.

Ordförandekamp inom Centern

Centerns hedersordförande Paavo Väyrynen som gjorde ett bra resultat i presidentvalet även om han inte nådde andra omgången meddelade under veckan att han siktar på att pånytt överta ordförandeposten i partiet. Väyrynen var ordförande 1980-90. Han har profilerat sig som långt mer EU-kritisk än den nuvarande partiledningen och fick lite stöd när han kandiderade för två år sedan då Mari Kiviniemi valdes. Kiviniemi vill fortsätta och det är möjligt att fler kandidater ännu ställs upp.

Drastiskt förslag till kommunreform

En arbetsgrupp på tjänstemannanivå lade under veckan fram ett förslag till en omfattande kommunreform som skulle minska antalet kommuner på fastlandet från nuvarande 336 till under sjuttio. Gränserna har dragits utgående från den offentliga ekonomin, befolkningstalet och områdesstrukturen utgående från åldersstruktur, försörjningsrelation, arbetsplatspendling och trafikförbindelser. Utgångspunkten är regeringsprogrammets skrivning om starka kommuner. Förslaget skall nu ut på remiss till kommunerna och redan i mitten av april blir det dags för en sammanfattning. Arbetsgruppen utgår från att sammanslagningarna i första hand sker frivilligt men utesluter inte tvång.

OECD går ännu längre

På en fråga till OECD om antalet kommuner blev svaret mellan trettio och femtio. Enligt OECD:s rapport brådskar kommunreformen men det är möjligt att det behövs speciallösningar i glesbygden. Vidare efterlyses snabba omfattande inbesparingar eller skattehöjningar. Höjd pensionsålder, fler äldre i arbete och färre förtidspensioner finns även med på åtgärdslistan. Rapporten hävdar att Finland ännu inte kommit ur de ekonomiska problem som uppkom år 2008. BNP väntas i år stiga med 1,4 och nästa år med två procent.

Försvaret sparar stort

1200 personer får lämna försvaret, enligt de planer regeringen slagit fast. Under tre år minskar personalen med över tvåtusen personer av vilka tusen går i pension. Utgifterna för försvaret minskas med tio procent. Enligt planen läggs sex truppförband ner och en rad slås ihop. Från och med år 2015 skall det finnas kvar 16 truppförband av vilka åtta inom armen, fyra inom marinen och fyra inom luftstridskrafterna. Reformen påverkar inte den allmänna värnplikten eller regionförsvaret som skall försvara hela landet. En rad ledningsstrukturer på regional nivå försvinner emellertid.

Nokia lämnar Europa

Nokia inledde under veckan samarbetsförhandlingar i Salo med avsikt att säga upp 1200 anställda. Åtgärden är en del av Nokias beslut att lämna Europa och framöver sätta samman sina telefoner i Asien.

Finnair lägger om

Finnair berättade under veckan om planer på att i samarbete med något annat flygbolag bygga upp ett nytt bolag för att sköta delar av eller hela trafiken i Europa. Finnair själv vill koncentrera sig på främst Asientrafiken.

Samtidigt meddelade minister Heidi Hautala (Grön) som ansvarar för statsbolagen att staten kan ge upp sitt majoritetsägande av Finnair. Utspelet var inte förankrat i hela regeringen och utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) meddelade att han inte stöder Hautalas plan.

Stort handelsunderskott

Finlands handelsbalans blev för första gången på länge negativ under år 2011. Importen uppgick till drygt sextio miljarder euro medan exporten var 3,6 miljarder mindre. Exporten ökade med åtta procent, men importen med hela 16 procent, Ekonomisterna förklarar utvecklingen med stigande energiexport, endel pekar på försämrad konkurrenskraft och andra talar om olikheter i exportstrukturen då Finlands export till stor del består av metallprodukter och maskiner som är känsligare för osäkra ekonomiska tider än konsumtionsvaror.

Försäkringsfusion

De ömsesidiga försäkringsbolagen Tapiola och Lähivakuutus går samman från nästa års början i en ömsesidig finansgrupp. VD för det nya bolaget blir Lähivakuutus nuvarande VD Erkki Moisander, 58. Det nya bolaget blir störst i Finland på skadeförsäkring men erbjuder också bank- och placeringstjänster.

Talmännen återvalda

Eero Heinäluoma (sdp) återvaldes som talman när riksdagen samlades. Som första vicetalman fortsätter Pekka Ravi (Saml.) och som andra vicetalman Anssi Joutsenlahti (Sannf.)

Gruppledarna återvalda

När riksdagsgrupperna konstituerade sig blev det återval över hela linjen. Jan Vapaavuori leder Samlingspartiets grupp, Jouni Backman Socialdemokraterna, Pirkko Ruohonen-Lerner Sannfinländarna och Kimmo Tiilikainen Centern. Vänsterförbundet leds av Annika Lapintie, Svenska riksdagsgruppen av Mikaela Nylander och Kristdemokraterna av Peter Östman. De gröna konstituerar sig först under vecka 7.

 

Skriv ut

Uppdaterat 14.2.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter