Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 7/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 7/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 7

Framförallt kvällspressen gav under veckan stort utrymme åt konflikter mellan sannfinländare och försvarsministern ifråga om de nedskärningar av försvaret som regeringen gått in för. I övrigt fortsatte debatten om kommunreformen och stödet till Grekland inför de avgöranden inom EU som väntades under vecka 8. En ny opinionsmätning pekade också på vikande understöd för Sannfinländarna.

Bytesbalansen negativ

För första gången på tjugo år var Finlands bytesbalans negativ ifjol. Orsakerna sades vara flera. Exportindustrin har inte förmått kompensera det bortfall som uppstått efter att Nokia flyttat sin produktion bort från Finland. Många företag har investerat i andra länder. Dessutom ligger exporten fortfarande på en lägre nivå än före krisen år 2008. När handelsbalansen uppvisar ett underskott på långt över tre miljarder stannar emellertid bytesbalansunderskottet på en miljard främst till följd av överskott när det gäller tjänster samt räntor och dividender.

EU-komissionen varnar

EU-komissionen varnar Finland för underskottet i handelsbalansen och företagens växande skuldsättning. EU publicerade första gången under veckan en rapport kallad varningsmekanism som tar upp olika EU-länderrs ekonomiska problem.

Bästa bror nätverk problematiska

Transparency Finland publicerade under veckan sin analys av hur Finland avvärjer eller möjliggör korruption. Det allmänna omdömet är gott men rapporten pekar på ett Bästa bror nätverk där inga pengar byter ägare men byte av förtroendeuppdrag, information och fördelar förekommer. Organisationen rekommenderar bland annat mer upplysning och information om arbete mot korruption, fullständigare jävregler för riksdagsledamöterna, större klarhet ifråga om uppbindningar mellan företag och kommunala beslutsfattare.

Förslag om större självrisk vid köp av mediciner

En arbetsgrupp lade under veckan fram förslag till inbesparinghar i statens utgifter för läkemedel. Förslaget minskar ersättningarna men sänker också partipriserna. Grundersättningen för läkemedel föreslås sänkt från 42 till 35 procent och de lägre specialersättningarna från 72 till 65 procent. De högre specialersättningarna på 100 procent berörs inte. Maximikostnaderna som idag är 700 euro föreslås sänkt till 650 euro. Som ett resultat av de föreslagna åtgärderna skulle kostnaderna för läkemedel i snitt stiga med nio euro per person. Variationerna är stora och för en tiondedel kunde ökningen bli över 50 euro i året.

Förslag om sänkta skatter för företagen

En utredningsman lade under veckan fram förslag om sänkningar av företagsbeskattningen för att få fart på investeringarna. När samfundsskatten nu är 24,5 procent föreslås nu en nivå på 20-22 procent efter en stegvis övergång via sänkningar med 0,5 procent per år. Dessutom föreslås skattefrihet för företag som lämnar vinst outdelad. Flera andra lättnader med anknytning till forskning och produktutveckling föreslås också.

Försvarsministern angreps

Flera sannfinländska riksdagsledamöter har vänt sig till justitiekanslern och bett om en utredning av försvarsminister Stefan Wallins eventuella jäv ifråga om de planerade nedläggningarna av garnisoner (se Debatt i Finland vecka 6). Wallin är medlem i den svenskspråkiga garnisonen Nylands brigads gille och Sannfinländarna hävdar atyt Nylands brigad räddats tack vare att en garnison i Kontiolahti i östra Finland istället lades ner, något som både Wallin och statsministern förnekar. Sannfinländarna hävdar också att Wallin hotat dem i riksdagen, något som Wallin också förnekar. Justiotiekanslers avgörande väntas i mars.

Fackligt nej till höjd pensionsålder

I motsats till fackcentralen FFC (finska LO) håller tjänstemannacentralen FTFC och akademikernas Akava fast vid att den lägre gränsen för ålderspension inte får höjas från nuvarande 63 år. (Jämför Debatt i Finland vecka 6). Också inom FFC går åsikterna isär då två centrala förbund – Metall och Bil och transport – i offentligheten motsatt sig en höjning. Parterna på arbetsmarknaden söker nu nå en överenskommelse om åtgärder för att höja den faktiska pensionsåldern och trygga pensionernas finansiering. Siktet är inställt på ett förhandlinsresultat till regeringens ekonomiska överläggningar i april.

Sannfinländarna backar

Sannfinländarnas stöd har minskat kraftigt, enligt TNS Gallups nya mätning för Helsingin Sanomat. Samtidigt har Centern gått framåt. Samlingspartiet ligger fortsättningsvis i topp. Mätningen gav ett stöd på 24,1 procent för Samlingspartiet, 16,8 för Centern, 16,5 för Sannfinländarna och 16,2 för Socialdemokraterna. Bland de mindre partierna noterades en ökning för både De gröna till 9,6 och Vänsterförbundet till 8,3 procent. Svenska folkpartiet låg på 3,9 och Kristdemokraterna på 3,5 procent.

Haavisto leder den gröna gruppen

När De grönas riksdagsgrupp under veckan konstituerade sig återvaldes Pekka Haavisto till gruppordförande.

Niinistö ärver Halonens kanslichef

Päivi Kairamo-Hella fortsätter under en tid som kanslichef hos Sauli Niinistö när han tillträder som president den 1 mars. Kairamo-Hella tillträder som ambassadör i Geneve i juli men har på Niinistös begäran lovat stanna på sin nuvarande post under en övergångstid. Inga uppgifter som sammansättningen på Niinistös kabinett har ännu framkommit.

Skriv ut

Uppdaterat 21.2.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter