Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 9/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 9/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 9

Veckan kom klart att präglas av ekonomiska frågor då uppgifter om ekonomin under fjolåret blev klara, regeringen sökte enighet om ekonomiska balanseringsåtgärder och riksdagen diskuterade stödet till Grekland. Segraren i presidentvalet tillträddee under ceremoniella former och beslut om nya robotar till flygförsvaret fattades.

Tillväxten bättre än väntat

Den finska ekonomins tillväxt överträffade förväntningarna under fjolåret. Enligt uppgifter från Statistikcentralen växte BNP ifjol med 2,9 procent. Även i slutet av året noterades en liten tillväxt trots att många befarat en nedgång. Någon större betydelse med tanke på regeringens förestående korrigeringsåtgärder har uppgifterna dock inte. Exporten minskade till följd av mindre utförsel av tjänster, skattegraden steg till 42,9 procent och skatteinkomsterna blev nu större än före recessionen år 2008.

Oppositionen vill ha Grekland ur euron

Såväl Sannfinländarna som Centern anser att Grekland borde lämna euron och på nytt ta i bruk sin tidigare valuta drakman, framgick det när riksdagen debatterade det nya stödpaketet till Grekland.. Efter det skulle en stor devalvering göras. Sannfinländarnas partiledare Timo Soini ansåg att Greklands enda möjlighet är att lämna en del av sina lån obetalda, Centerns Mauri Pekkarinen såg inga möjligheter för Grekland att klara sig inom eurosystemet då en devalvering med 40-50 procent är nödvändig. Enligt honom behöver landet också efter detta hjälp från både IMF och EU. Riksdagen godkände stödpaketet med 111 röster mot 72.

Protester mot hemligt avtal

Regeringens beslut att hemligstämpla avtalet med Grekland om säkerhet för Finland (se Debatt i Finland vecka 8) väckte stark kritik i riksdagen. Riksdagsledamöterna hade möjlighet att stifta bekantskap med avtalet som är skrivet på engelska, men de fick inte kopiera det eller göra anteckningar. Även från rättslärt håll ifrågasattes beslutet om hemliogstämpling när jurister i offentligheten ansåg att det är möjligt att hemligstämpla delar eller detaljer men inte hela avtal.

Sannfinländarnas ordförande Timo Soini hotade med rättsliga åtgärder men vädjade först till statsministern som dock höll fast vid sekretessen som tillkommit på Greklands begäran.

Regeringen oenig om ekonomin

Åsikterna gick klart isär mellan regeringspartierna när regeringen under veckan diskuterade de korrigeringsåtgärder som krävs för balans i ekonomin. De slutliga besluten skall enligt planerna fattas när regeringen den 22 mars slår fast budgetramarna. Enighet råder om att det behövs nya inbesparingar och skattehöjningar utöver de 2,5 miljarder euro som slogs fast när regeringen inledde sitt arbete ifjol. När Samlingspartiet nu talar om åtgärder mellan 3,5 och fem miljarder vill Socialdemokraterna fortfarande vänta på finansministeriets nästa prognos och talar om flera miljarder. Enighet råder om att strukturreformer behövs men ännu är det oklart hur omfattande de kan vara.

Oenighet om kärnavfallets placering

Regeringen lät under veckan förstå att man är beredd att bruka tvång om de olika kärnkraftverksaktörerna inte kan komma överens om var avfallet från kärnkraftverkena placeras. Bolaget Posiva som arbetar med Fortums och Teollisuuden voimas avfallplacering i Eurajoki anser att avfallet från Fennovoimas planerade kraftverk inte ryms i bolagetsutrymmen. Fennovoima har för sin del inte gjort någon egen utredning. När riksdagen beviljade tillstånd för två nya kraftverk år 2010 förutsatte den att bolagen utreder och förhandlar om slutplaceringen. Nu förutsätter näringsminister Jyri Häkämies en neutral utredning i snabb takt och hänvisar till att regeringen är beredd att tvinga fram samarbete.

Skifte på presidentposten

Sauli Niinistö efterträdde under veckan Tarja Halonen som president. Det skedde under ceremoniella former inför riksdagen och i presidentens slott. I sitt tal underströk Halonen att varje president måste arbeta för att bli hela folkets president och att det ofta kan gälla att ställa sig på de svagas sida och pekade på de oroande växande inkomstklyftorna. Också Niinistö tog upp saken och vände sig till de välmående och konstaterade att välståndet fortsätter säkrare ju mindre illamående det finns. Han trodde på exemplets makt och ville hålla fast vid sitt vallöfte om en expertgrupp för att se över hur man kan motverka ungdomars marginalisering.

Uranomröstning splittrade regeringen

Regeringen gav med rösterna elva mot sex gruvbolaget Talvivaara rätt att utvinna uran i Sotkamo. Trots försök att nå enighet blev det omröstning. För uranbrytning röstade Samlingspartiets, Svenska folkpartiets och Kristdemokraternas ministrar samt de socialdemokratiska ministrarna Erkki Tuomioja och Lauri Ihalainen. Mot röstade De grönas och Vänsterförbundets ministrar samt socialdemokraterna Maria Guzenina-Richardson och Jukka Gustafsson. Borta var socialdemokraterna Jutta Urpilainen och Krista Kiuru. För utvinning behövs ännu miljötillstånd.

Finland köper robotar

Beslut om köp av amerikanska JASSM-robotar till Hornetplanen fattades under veckan. Det är fråga om ett robotsystem och cirka femtio robotar till ett värde av cirka 145 miljoner euro. Finland försökte redan för ett antal år sedan köpa denna typ av robotar men då vägrade USA sälja dem. Nu har en överenskommelse nåtts och det innebär att Finland om tre år har tillgång till robotar som kan skjutas från luften mot mål på marken.

Facklig uppsägning vållade debatt

Bil- och transportarbetarförbundets styrelse sade i slutet av veckan med knapp majoritet upp förbundets informationschef. Uppsägningen, som sades bero på fullständig brist på förtroende skedde mitt under polisens utredning av mobbning på förbundskansliet. Informationschefen anmälde senaste sommar förbundets ordförande för mobbning sedan de två inte talats vid på flera år. Uppsägningen väckte allmän bestörtning och ledde till protester och fördömanden från både FFC:s (Finska LO:s) ledning och arbetsministern. De anställda på förbundet gick i solidaritetsstrejk.

Musikhuset fick ny chef

Musikhuset i Helsingfors fick under veckan ny chef. Nuvarande chefen för Porin jazz Katja Leppäkoski, 41, träder till på deltid den första april och på heltid i augusti sedan årets Porin jazz genomförts.

Katainens medarbetare till Rehns kabinett

Statsminister Jyrki Katainen EU-medarbetare Juho Romakkaniemi har utsetts till ny medlem i komissionär Olli Rehns kabinett. Han efterträds hos Katainen av Samlingspartiets internationella sekreterare Pasi Rajala.

Sdp-tidning byter namn

Socialdemokraternas partitidning Uutispäivä Demari byter namn till Demokraatti. Tidningen grundades 1895 under namnet Työmies (arbetaren). Web-tidningen heter fortsättningsvis Demari (Sossen).
 

Skriv ut

Uppdaterat 6.3.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter