Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 10/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 10/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 10

Mediadebatten kom under veckan att domineras av Bil- och transportarbetarförbundets beslut att avskeda sin informationschef samtidigt som polisen utreder om hon blivit mobbad eller inte. Nya detaljer i härvan framkom varje dag och förbundets styrelse samlas på nytt vecka 11. I övrigt debatterade riksdagen planerna på en kommunreform och regeringen nådde en komåpromiss om ny valkretsindelning i östra Finland.

Haavisto förlorade röster för homofilskap

En tredjedel av Sauli Niinistös väljare i presidentvalets andra omgång betraktade det faktum att motkandidaten Pekka Haavisto är homofil som avgörande för sitt kandidatval, framgår det ur TNS-gallups opinionsundersökning för Helsingin Sanomat. Största delen av Niinistös väljare stödde honom för att de ansåg honom kapabel att sköta Finlands affärer. Utöver detta fick han stöd för att väljarna inte ville rösta på en homofil eller på en grön eller för att Haavistos stödgrupper irriterade. Haavistos homofilskap vägde tyngre än Niinistös utrikespolitiska sakkunskap, framgår det ur undersökningen. Haavistos väljare stödde honom huvudsakligen för hans person men en fjärdedel röstade på honom för att de inte ansåg sig kunna rösta på Samlingspartiet.

Centern vill satsa på landskapen

Centern presenterade under veckan sitt alternativ till regeringens planer på en omfattande kommunreform. Det utgår från landskapsnivån och skulle innebära nya direkta val till ett organ som skulle handha sjuk- hälso- och socialvård. Förslaget lades fram av Centerledaren Mari Kiviniemi när riksdagen debatterades Centerns interpellation (leder alltid till förtroendeomröstning). Hon beskyllde regeringen för att ha svikit sina löften för att diktera och skrämma kommunerna. Regeringens tidtabell visar, enligt Kiviniemi att man inte på allvar vill ge kommunerna möjlighet att agera. Regeringspartierna tog fasta på att Centern inte avvisat behovet av reformer och ville ha med partiet i det fortsatta arbetet, något som Centern avvisat. Regeringen fick riksdagens förtroende med rösterna 102 mot 70.

Färre valkretsar

Regeringspartierna lyckades under veckan nå enighet om den länge omdiskuterade frågan om valkretsindelningen. Bakgrunden är den att befolkningsutvecklingen lett till en slags rösttröskel i små valkretsar. När det krävs över 14 procent av rösterna för ett mandat i den minsta valkretsen räcker det med ett par procent i den största. Nu gick regeringen in för att slå ihop Norra Savolax och Norra Karelen till en valkrets och Södra Savolax och Kymmene till en annan. För De gröna innebär förändringen mest då partiet vid senaste val inte fick någon invald från de fyra valkretsarna men skulle ha fått två riksdagsledamöter om reformen varit ikraft. Förlorare är främst Socialdemokraterna som på motsvarande sätt hade förlorat hela tre mandat. Partiet hade hellre sett en sammanslagning av båda Savolaxkretsarna med Norra Karelen men gav efter. Planerna på att dela Nylands valkrets och dra in Sataklunda lades på is. I riksdagen mötte regeringens beslut hård kritik från oppositionen som beskyllde regeringen för diktat då valkretsindelningen inte beretts tillsammans med oppositionen.

Ny interpellation

Redan innan riksdagen hiunnit rösta om Centerns interpellation om kommunreformen aviserade partiet en ny interpellation – nu om familjepolitiken. Enligt uppgifter i media överväger regeringen att skära ned hemvårdsstödet som gör det möjligt för en förälder att stanna hemma med sitt barn till dess det fyllt tre år. Istället skulle gränsen dras vid två år. Centern protesterar kraftigt mot de påstådda planerna och kritiserar också omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson för att inte närvara vid frågetimmarna i riksdagen.

Finnair utsatt för kritik

Flygbolaget Finnair har under de senaste veckorna utsatts för stark kritik. Det är två olika saker som väckt uppmärksamhet. Bolagets VD har visat sig bo i en lägenhet som han själv sålt till pensionsbolaget Ilmarinen vars VD är ordförande för Finnairs direktion. Nu senast har det framgått att Finnair betalat ut extra årslöner i bonus till en rad chefer för att dessa inte skulle lämna bolaget. Samtidigt förhandlade man med personalen om lönersänkningar och sämre arbetsvillkor.

Putin bjöd in Niinistö

President Sauli Niinistö har stått i telefonkontakt med Rysslands president Vladimir Putin. Putin bjöd in Niinistö på besök. Tidpunkten lämnades ännu öppen.

Helsingfors vill ha bibliotek framom Guggenheim

Det stora flertalet invånare i huvudstadsregionen anser att Helsingfors inte skall grunda något Guggenheimmuseum. Ännu för ett år sedan ansåg hälften att konstmuseet skall grundas. Nu vill en klar majoritet på 64 procent ha ett nytt centrumbibliotek och endast sex procent stöder Guggenheimalternativet. Både ett historiskt museum och en utbyggnad av designmuseet har större stöd än Guggenheim.

Ny tullchef

Överste Antti Hartikainen, 49, har utsetts till ny överdirektör för Tullstyrelsen. Som bäst leder han EU:s expertgrupp som fungerar som rådgivare i Armenien. Han är tjänstledig från Gränsbevakningen.

Ny chef för statistikcentralen

Marjo Bruun, 55, har utsetts till ny generaldirektör för Statistikcentralen. Bruun kommer från lantbruksministeriet där hon lett informationstjänstcentralen.

Skriv ut

Uppdaterat 13.3.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter