Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 11/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 11/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 11

Det blåste friskt om försvarsministern under veckan sedan det framgått att han politiskt instruerat försvarsmakten att inte flytta det enda svenska truppförbandet. Inför regeringens ekonomiska överläggningar framkom nya beräkningar som i viss mån kan underlätta de svåra förhandlingarna. Avslöjandena om Finnair fortsatte och ledde till att nästan hela styrelsen byts ut.

Sparkraven mindre

Inför regeringens ekonomiska förhandlingar om nedskärningar och skattehöjningar uppgavs finansministeriet ha tagit fram färska uträkningar som visar att justeringsbehoven är något mindre än vad ministeriet trodde vid jultid. Istället för justeringar mellan 3,5 och fem miljarder skall det nu, enligt uppgifter i media handla om mellan 2,5 och 3,8 miljarder. Enligt regeringsprogrammet skall nedskärningar och skattehöjningar vara lika stora men påverkas av strukturreformer som man kan nå enighet om. Förhandlingarna som inleds under vecka 12 väntas bli svåra.

Finnairs styrelse byts ut

Sedan det framgått att Finnairs VD erhållit en engångsersättning på 180 000 euro när han tillträdde var måttet rågat för minister Heidi Hautala som har ansvar för statsbolagen. Den hemlighållna ersättningen var en kompensation för uteblivna bonus från VD:ns tidigare arbetsplats. Uppgiften kom ut endast en kort tid efter uppgifterna om bonus till nyckelpersoner samtidigt som de anställda gick med på att sänka sina löner. VD:s bostadsaffärer har också väckt uppmärksamhet. Följden blev nu att alla styrelsemedlemmar som deltog i bonus- och ersättningsbesluten får lämna bolagets styrelse.

Försvarsministern under press

Samtidigt som justitiekansler frikände försvarsminister Stefan Wallin från Sannfinländarnas beskyllningar (se Debatt i Finland vecka 7) ökade pressen på honom klart då det framgick att han givit försvarsmaktens kommendör politisk regi vid uppgörande av försvarsreformen. Både Wallin och statsministern har i riksdagen betonat att reformen och inbesparingarna gjorts helt professionellt av militären. På begäran hade Wallin instruerat försvarsmakten om den svenska brigadens öde. Enligt lagen skall det finnas ett svenskt truppförband men inget sägs om en svensk garnison. Ursprungligen skall försvaret ha velat fytta brigaden från Ekenäs till marinbasen i Obbnäs nära Helsingfors. Följden blev att Wallin beskylldes för både osanning, hemlighållande och lögn. Oppositionen gick hårt ut och Sannfinländarna lovade ett misstroendeförslag. Också socialdemokraterna uttryckte skepsis över tillvägagången, men statsministern backade upp Wallin.

Militären missnöjd med politikerna

En majoritet av yrkesofficerarna tror inte längre att hela Finland kan försvaras sedan den fastslagna försvarsreformen (se tidigare Debatt i Finland) genomförts. Officerarnas inställning har kartlagts i en opinionsmätning som Helsingin Sanomat och officersförbundet gjort tillsammans. När cirka 40 procent av officerarna vid en rad tidigare undersökningar varit nöjda med politikernas beslut och lika många varit missnöjda är nu hela 75 procent missnöjda och endast sjutton procent är tillfreds med den politiska ledningen. Skillnaden mellan yngre och äldre officerare är stor. När nära 70 procent av generaler och överstar tror att hela landet kan försvaras har endast drygt tjugo procent av övriga officerare samma uppfattning.

Centerns partiledarkamp hårdnar

Veteranpolitikern och tidigare mångfaldiga ministern Mauri Pekkarinen meddelade under veckan att han ställer upp i Centerns ordförandeval. Det betyder att åtminstone tre personer tävlar om posten; nuvarande ordföranden Mari Kiviniemi, hedersordföranden Paavo Väyrynen och Pekkarinen. Alla tre ställde också upp för två år sedan då Kiviniemi segrade.

Recessionsprognos

Sampo Bank räknar med att Finlands bruttonationalprodukt i år sjunker med 0,2 procent men nästa år ökar med två procent. Banken tror att arbetslösheten inte försämras märkbart.

Arbetslösheten stiger

Arbetsminister Lauri Ihalainen tror att arbetslösheten stiger något innan utvecklingen svänger till det bättre. I januari var arbetslöshetsprocenten 7,8 och Ihalainen räknar med att den stiger till litet över åtta procent. Som positivt såg han att endast 30 000 personer nu är permitterade mot 90 000 under senaste recession.

Transportfacket möts vecka 12

Konflikten inom Bil- och transportarbetarförbundet (se tidigare Debatt i Finland) tog en ny vändning under veckan när en enhällig styrelse beslöt kalla in fullmäktige för att vecka 12 ta ställning till om den omstridda ordföranden Timo Räty kan fortsätta. Medan mötet pågick samlades demonstrerande medlemmar utanför möteslokalen. De krävde upphävande av beslutet att avskeda den kvinliga informationchefen och byte av förbundsledningen.

Skriv ut

Uppdaterat 20.3.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter