Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 12/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 12/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 12

Den vecka som skulle domineras av regeringens ekonomiska avgörande kom i mycket i media att präglas av turbulensen kring försvarsminister Stefan Wallin som red ut stormen något skamfilad. Transportarbetarförbundet avhöll som väntat sin ordförande från dennes uppdrag och den avskedade medarbetaren återfick sin tjänst. Regeringen kom överraskande lätt fram till en omfattande ekonomisk uppgörelse omfattande både skattehöjningar och nedskärningar. Arbetsmarknadsorganisationerna kom också överens om arbetslivsändringar.

Ekonomisk uppgörelse

Regeringens sex partier kom överraskande lätt överens om en rad svåra ekonomiska beslut i en så kallad ramuppgörelse om de närmaste årens ekonomi. I överenskommelsen ingår en allmän höjning av mervärdesskatten med en procent till 24. Momsen på livsmedel och restauranger stiger från 13 till 14 procent och momsen på läkemedel från nio till tio procent. Under åren 2013 och 2014 blir det inga indexjusteringar av inkomstskatten. Därtill kommer en extra solidaritetsskatt för personer med inkomster över 100 000 i året. Låginkomsttagarna kompenseras via höjda arbetsinkomstavdrag. Dessa åtgärder medför ökade statsinkomster på närmare 1,6 miljarder euro.

Nedskärningarna gäller kommunernas statsandelar, kilometerersättningar, uteblivna indexjusteringar och en lång rad ospecificerade inbesparingar inom olika förvaltningsområden. Totalt handlar det om 1,2 miljarder i nedskärningar och och 1,5 miljarder i skattehöjningar.

Uppgörelsen innebär också satsningar på trafikleder med tonvikt på spårtrafiken, satsningar på tillväxtföretag och anslag för att minska gruppstorleken i grundskolan. Därtill kommer att makars inkomster inte längre påverkar arbetsmarknadsstödet.

De två stora gav efter

Regeringens ekonomiska uppgörelse innebär att båda de två stora regeringspartierna fått ge efter i för dem viktiga frågor. Socialdemokraterna gick nu med på en momshöjning, trots att partiet i princip motsätter sig en utveckling mot mera plattskatt. Samlingspartiet fick för sin del acceptera både höjda inkomstskatter och en extra skatt hör dem med de högsta inkomsterna.

Arbetslivsuppgörelse

Arbetsmarknadens parter kom i sista stund före regeringens ekonomiska avgöranden fram till en överenskommelse som avser att förlänga den livslånga arbetstiden. Åtgärderna innebär att den inkomstbundna arbetslöshetsersättningen minskar från 500 till 400 dagar för arbetslösa med kortare än tre års arbetserfarenhet och för arbetslösa som vägrar delta i aktivitetsåtgärder. Den nedre gränsen för att komma in i pensionsröret stiger från 59 till 60 år, deltidspension blir möjlig från 61 år och möjligheten till tidigarelagd ålderspension avskaffas, Den flexibla pensionsåldern (63 – 68 år) blir oförändrad. Till detta kommer en rad åtgärder för att förbättra äldre anställdas situation, rätt till inkomstrelaterade stöd efter sex månaders arbete (nu åtta månader) samt nya förhandlingar om pensionssystemet med siktet inställt på år 2017. Pensionsavgifterna stiger 2015 med o,4 procent av vilka arbetsgivarna betalar hälften och löntagarna hälften.

Transportbasen fick gå

Bil och transportarbetarförbundets styrelse beslöt under veckan enhälligt att avhålla sin ordförande Timo Räty från hans uppdrag till dess rättsprocessen (se tidigare Debatt i Finland) mot honom är över. Samtidigt beslöts att informationschefen Hilkka Ahde återanställs och att förbundets sekreterare Arto Sorvali fungerar som ordförande under den tid Räty är avhållen.

Försvarsministern i blåsväder

Försvarsminister Stefan Wallin (Sfp) fick under veckan uppleva en mycket ovanlig parlamentarisk händelse när han som enskild minister blev föremål för en förtroendeomröstning i riksdagen. Han fick regeringens stöd och fortsätter som minister men först efter att ha bett om ursäkt och förklarat sig för den övriga regeringen. Wallin kunde inte beläggas för lögn men för att ha underhållit presidenten, statsministern, regeringen och riksdagen information om beslutsgången vid behandlingen av försvarsreformen (se tidigare Debatt i Finland). Oppositionen protesterade kraftigt mot Wallins agerande ifråga om den svenska garnisonen och Socialdemokraterna tog mycket allvarligt på frågan. Följden blev att regeringen kommer att behandla frågan om garnisonen i Dragsvik på nytt.

Regeringen fick förtroende

Veckan bjöd även på riksdagsbehandling av Centerns interpellation (leder i Finland alltid till förtroendeomröstning) om hemvårdsstödet som gör det möjligt för en förälder att vårda sitt barn i hemmet tills barnet fyller tre år. Enligt mediauppgifter övervägde regeringen att ändra treårsregeln till två år som en del av det ekonomiska rampaketet, men regeringen vägrade i sitt svar bekräfta eller förneka uppgiften. Slutresultatet blev att regeringen fick fortsatt förtroende.

Centern genomför medlemsomröstning

Centern har beslutat genomföra en medlemsomröstning inför det förestående ordförandevalet där Paavo Väyrynen och Mauri Pekkarinen utmanar Mari Kiviniemi. Ordföranden väljs vid partikongressenm i Rovaniemi i juni och medlemsomröstningen är enligt stadgarna rådgivande. Det är möjligt att kandidaterna ännu blir fler.

Under veckan framgick också att partisekreterare Timo Laaninen vill fortsätta men utmanas av lantbruksproducenternas mjölkombudsman Sami Kilpeläinen.

 

Skriv ut

Uppdaterat 27.3.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter