Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 17/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 17/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 17

Debatten om Finlands stöd till eurokrisländer och speciellt Grekland fortsatte under veckan men utan tidigare intensitet. Regeringen fick riksdagens förtroende för den förda politiken och finansministeriet publicerade stora delar av avtalet med Grekland, efterspelet kring rådstuvurättens dom i Novaaffären pågick och justitiekanslern anmärkte mot försvarsreformen.

Greklandavtalet offentliggörs delvis

Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) meddelade under veckan i riksdagen att det omtalade avtalet mellan Finland och Grekland om säkerheter för det finländska stödet (Se tidigare Debatt i Finland) kan publiceras till vissa delar. Finland har inget emot en publicering men den grekiska parten ville skydda sina affärshemligheter. Finansministeriet medgav senare under veckan att beslutet att hemlighålla avtalet var lagstridigt och publicerade det delvis.

Frågan kom upp när regeringen besvarade oppositionens interpellation (leder i Finland alltid till förtroendeomröstning) om de finländska garantierna inom ramen för eurokrisen. Enligt statsminister Jyrki Katainen (Saml.) har Finland betalat en miljard euro till det förstya stödpaketet till Grekland, allt annat handlar om säkerheter och lån. Urpilainen förklarade att den nuvarande regeringen inte betalat ut något direkt, allt har handlat om lån och säkerheter och Grekland har redan betalat ränta på det första lånet.

Riksdagsdebatten visade på fortsatt djupoenighet. Centern ansåg att regeringen ökat det finländska ansvaret alltför mycket och Sannfinländarna att allt gått fel till och ville begränsa euroområdet till norra Europa.

Regeringspartierna tryggade förtroendet för regeringen.

Pekkarinen avstod, Kaunisto ställde upp

Veckan bjöd på två nyheter i samband med Centerns ordförandekamp. Riksdagsledamot Mauri Pekkarinen beslöt avstå från kandidatur och partiets viceordförande Timo Kaunisto, 49, meddelade att han ställer upp. Pekkarinen motiverade sitt beslut med att partiledare Mari Kiviniemi avgår och sade sig besviken över att han och Paavo Väyrynen buntats ihop och partiledningen låtit förstå att det krävs föryngring. Kaunisto, som också kandiderade för två år sedan ställer nu upp för att Kiviniemi dragit sig tillbaka. Han vill föra partiet mera vänsterut.

Kanerva lämnade landskapsförbundet

Riksdagsledamot Ilkka Kanerva (Saml.) som veckan innan dömts för grovt tagande av mutor (Se tidigare Debatt i Finland) meddelade under veckan att han lämnar posten som ordförande för Egentliga Finlands landskapsförbund. Han har lett förbundet sedan 1995. Kanerva höll fast vid att han är oskyldig och ansåg att han inte har tjänstemannaansvar utan som förtroendeman endast deltar i kollektiva beslut men ändå dömts som tjänsteman.

Kanerva fortsätter i riksdagen. Hans ställning som riksdagsledamot kan bli ifrågasatt först om domen får laga kraft och en kvalificerad majoritet i riksdagen fattar beslut om saken.

Polisen ser över valunderstöden

Centralkriminalpolisen har beslutat se över om valunderstöden vid 2007 års riksdagsval ger anledning till polisundersökningar. Det handlar om de politiker som sitter i landskapsförbundens beslutande organ. Utöver den dömda Ilkka Kanerva sitter tio riksdagsledamöter på förtroendeuppdrag i landskapen. Det är nu inte fråga om någon regelrätt polisutredning utan om en översyn. De tio det handlar om har alla fått mellan två och femton tusen euro i valunderstöd av samma grupp affärsmän som stödde Kanerva med cirka 50 000 euro.

Riksdagsledamot Sampsa Kataja (Saml.) meddelade redan under veckan att han lämnar Satakunda landskapsförbund.

Försvarsreformen prickades

Justitiekansler Jaakko Jonkka har riktat en anmärkning mot det sätt på vilket försvarsreformen (Se tidigare Debatt i Finland) genomförts. Anmärkningen beror på att fem garnisoner och ett förband lagts ner innan de berörda kommunerna hörts i ärendet. Från försvarsministeriets sida utlovades bättring framöver.

Elva kommunsammanslagningar aktuella

Hela elva kommunsammanslagningar kan bli av vid årsskiftet. Innevarande år kan kommunerna ännu dra nytta av det extra stöd som den förra regeringen införde för att stimulera frivilliga sammanslagningar. Den nuvarande regeringens omfattande planer på en större reform (Se tidigare Debatt i Finland) har hittills mötts av omfattande protester och gjort det oklart vad som kommer att ske. En omfattande diskussionsrunda har under våren genomförts över hela landet och regeringen kommer att ta ställning till den fortsatta processen i juni.

Något bättre ekonomiska utsikter

Företagens och konsumenternas tro på den ekonomiska utvecklingen förbättrades något under april månad, enligt Statistikcentralens barometer och näringslivets förfrågan. Trots detta ligger förväntningar under det långtida medeltalet.

Färre strejker ifjol

Antalet strejker minskade under fjolåret. Cirka 60 000 personer deltog i 163 strejker och arbetskonflikter. Minskningen är stor jämfört med rekordåret 2005 då 107 000 personer deltog i 365 strejker.

Skriv ut

Uppdaterat 2.5.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter