Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 18/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 18/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 18

Negativa uppgifter om den ekonomiska utvecklingen publicerades under veckan både ifråga om handelsbalans och orderingångar. Samtidigt blev höstens centrala ramavtal på arbetsmarknaden föremål för kraftig kritik från teknologiindustrins sida.

Underskottet i handelsbalanser växer

När uppgifterna om handelsbalansen för februari månad blev klara visade det sig att underskottet tredubblats från drygt 200 miljoner till över 600 miljoner euro jämfört med samma månad året innan. Exporten stampade på stället, handeln med EU-länderna minskade och importen ökade. Utanför EU ökade handeln med både Ryssland och Kina. Den kemiska industrins och den mekaniska skogsindustrin ökade sin export, detsamma gällde kopparn. Både export och import började minska i december och utvecklingen har sedan dess gått i samma riktning.

Teknologiindustrins order minskar

Den finländska teknologiindustrin fick under årets tre första månader in tre procent färre order än under fjolårets sista kvartal- I slutet av mars var orderingången 40 procent mindre än före den ekonomiska krisen 2008. Speciellt elektronik- och elindustrin ligger långt efter omsättningen 2008 medan informationsteknologin samt maskin och metallproduktindustrin nu har en större omsättning. Vd Jorma Turunen varnade för att finska arbetsplatser kan vara i fara. Enligt honom har antalet arbetsplatser i Finland hållits på samma nivå medan de finska företagens arbetsplatser utomlands ifjolökade med 12 procent.

Kritik mot ramavtalet

Teknologiindustrin är missnöjd med det g ällande centrala ramavtalet på arbetsmarknaden (se tidigare Debatt i Finland). Vice VD Risto Alanko förklarade under veckan att ramavtalet inte främjar produktionstillväxt då besluten om lönerna inte fattas lokalt där arbetet utförs. Nu har 80 procent av de anställda fått den generella löneförjöjningen mot 30 procent året innan.

Metallarbetarförbundets ordförande Riku Aalto gick i svaromål och ansåg att arbetsgivarna inte kunnat motivera lokala avvikelser från ramen. Han hävdade också att många framgångsrika företag väl kunde ha betalt utöver ramavtalet.Senare i veckan sällade sig avgående ordföranden för Noklias styrelse till kritikerna av ramavtalet.

Näringslivet vill inte se över direktörslöner

Trepartssamarbetet mellan arbetsmarknadens parter och statsmakten är inte rätt forum för att diskutera löner och ersättningar till företagschefer, förklarade Vd:n för Finlands näringsliv Mikko Pukkinen. Därmed förkastade näringslivet direkt de förslag som lagts fram av både finansministern och Sdp-ledaren Jutta Urpilainen och fackcentralen FFC:s (finska LO) ordförande Lauri Lyly i årets 1 maj tal. I sitt tal medgav Urpilainen att ersättningarna är företagens egen sak men att följderna av felaktiga avgörande sträcker sig ut över samhället och skapar misstro mellan arbetsmarknadens parter. Lyly efterlyste större öppenhet och bättre moral i sammanhanget.

Antalet hovrätter minskar

Justitieminister Anna-Maja Henriksson fattade under veckan beslut om antalet framtida hovrätter och förvaltningsdomstolar. Hovrätter finns idag i Helsingfors, Åbo, Vasa, Kouvola, Kuopio och Rovaniemi, förvaltningsdomstolar i Helsinghfors, Tavastehus, Kouvola, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Åbo och Vasa. Nu vill regeringen slå samman hovrätten och förvaltningsdomstolen i Kouvola med de i Kuopio med Kuopio som placeringsort samt flytta förvaltningsdomstolen i Rovaniemi till Uleåborg. Ett lagförslag om saken är att vänta i höst.

Sannfinländarna anställde chefredaktör

Sannfinländarna satsar nu på sin informationsverksamhet. Partiet har anställt diplom ingenjör Matias Turkkila som chefredaktör för partiets papperstidning web-tidning och sociala media. Turkkila som inte har någon journalistisk bakgrund har hört till den starkt invandrarkritiska organisationen Suomen Sisu och hör till grundarna av den invandrarkritiska webplatsen Hommaforum.

Skriv ut

Uppdaterat 8.5.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter