Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 19/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 19/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 19

Veckan bjöd på besked om finländsk beredskap till fördjupat nordiskt försvarssamarbete och en mera kritisk hållning till Europeiska unionens ekonomiska politik. Det såg dessutom ut som om Centeraktivisterna inte skulle ha påverkats av Paavo Väyrynens resultat i presidentvalet.

Finland berett flygpatrullera över Island

Den tidigare norska utrikesministern Thorvald Stoltenbergs förslag om nordisk luftpatrullering över Island seglar i medvind. Uppgifter under veckan gav vid handen att Finland är berett att delta om operationerna är nordiska, inte Natoledda. Finländska Hornetplan skulle några veckor varje år patrullera i området. Ett beslut är att vänta i slutet av året.

EU-kritiken har vuxit

Finländarna har blivit klart mer kritiska till EU:s ekonomiska politik och invandringspolitik, framgår det ur en opinionsmätning som TNS Gallup gjort för Helsingin Sanomat. När 42 procent av finländarna nu ställer sig kritiskt till EU:s ekonomiska politik var endast 30 procent kritiska år 2009. Idag kritiserar 34 procent invandringspolitiken mot 24 procent för tre år sedan. Cirka hälften av finländarna är nöjda med den gemensamma valutan och den fria rörligheten. Tack får också den låga räntan. På minussidan nämns främst ökande regionala skillnader, prisnivån och energipriset. Synen på klimat- ochmiljöfrågorna har också förändrats. När 60 procent för tre år sedan efterlyste skärpta regler har procenten uppenbarligen till följd av finasnskrisen nu sjunkit till 44.

Finland förlorade kamp om svaveldirektiv

Det blev under veckan klart att Finland inte får någon övergångsperiod för att införa strängare regler för svavelutsläpp inom sjöfarten på Östersjön. Finland har med hänvisning till landets beroende av sjöfart försökt få uppskov med EU-bestämmelsen om att svavelutsläppen får vara högst 0,1 procent från år 2015. Inget annat land stödde kraven. Däremot fick Finland rätt att stöda den exportindustri som lider av bestämmelserna.

Industrins utsikter bättre

Den finländska industrins utsikter har förbättrats något under våren, framgår det ur den konjunkturbaromerter som Finlands näringsliv publicerade under veckan. Uppgången sker långsamt och inverkningarna på sysselsättningen bedöms som små. Enligt barometern förefaller det klart att nedgången nu är över. Främst serbvicesektorn ser positivt på utvecklingen medan byggbranschen är mer kritisk.

Puumala har stöd som ny Centerledare

Riksdagsledamot Tuomo Puumala har stigit upp som favorit till ny Centerledare efter avgående Mari Kiviniemi. Vid Reklam tv:s rundringning till partiets distriktsstyrelsemedlemmar runt om i landet stöddes Puumala av 45 procent. Tvåa kom riksdagsledamot Juha Sipilä med 26 procent. Veteranen Paavo Väyrynen stöddes av 16 procent av de tillfrågade. Mätningens betydelse skall inte överdrivas då avgörandet fälls av upp till 3000 partikongressdelegater.

Abonemangsförsäljning per telefon förbjuds

Riksdagen beslöt under veckan förbjuda försäljning av telefonabonemang per telefon. Förbudet införs för en period på tre år. Förbudet motiveras med att det är svårt att i telefon göra klart för kunden vilka villkor som gäller. Finländarna byter telefonabonemang cirka en miljon gånger per år. Av dessa byten sker en knapp tredjedel per telefon.

Sampo blir Danske

Sampo bank byter i slutet av året namn till Danske bank. Danske bank köpte för ett antal år sedan bankverksamheten av Sampo och behöll då namnet. Nu går koncernen in för att bruka samma namn i alla länder.

Reklamtv får ny chef

Pekka Karhuvaara lämnar posten som Vd för Reklamtv efter över tio år. Han efterträds av nuvarande viceVD Heikki Rotko

Aatos Erkko död

Helsingin Sanomats storägare, minister Aatos Erkko avled den 5 maj bruten av en lång och svår sjukdom. Erkko var under många år den klart största tidningsförläggaren i Finland. Han låg bakom Sanomakoncernens utveckling och lyfte Helsingin Sanomat till Nordens största dagstidning-Med Erkkos död avslutas ett tre generationer långt förlagsstyre.

Skriv ut

Uppdaterat 15.5.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter