Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 20/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 20/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 20

Den omfattande ökningen av gruvdriften i Finland och en rad miljöproblem i sammanhanget har under de senaste veckorna väckt uppmärksamhet och diskussion om införande av någon form av skatt och eller fondering. Samtalsämnet nummer två har gällt de politiska ungdomsorganisationernas faktiska medlemsantal samt formerna för deras statsunderstöd.

Ungdomsorganisationer granskas

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett en granskning av de politiska ungdomsorganisationernas medlemstal. Saken tog sin början då en tidigare sekreterare för socialdemokraternas studentförbund berättade om luft i medlemsregistren. Ministeriet bad att få in medlemsregistren men detta är inte förenligt med lagen. Istället måste granskningen göras på platsen och utan att registren genomgås. Idag ligger verksamhetens omfattning och antalet medlemmar till grund för statsbidragen. Förslag har gjorts om att istället binda bidragen till partistöden, men det anser organisationerna att skulle tära på självständigheten.

Diskussion om gruvskatt

En rad miljöproblem vid några gruvor har lett till krav på införande av någon form av gruvskatt. Miljöminister Ville Niinistö (Grön) och Socialdemokraternas gruppledare Jouni Backman samt Samlingspartiets EU-parlamentariker Sirpa Pietikäinen hör till dem som förespråkar en skatt. Näringsminister Jyri Häkämies (Saml.) har hört till skeptikerna men har nu beställt en utredning som skall vara klar i början av juni månad. Utredningen gäller de olika typer av gruvskatt som finns på olika håll i världen. På basen av snabbutredningen skall regeringen ta ställning.

Finlands tillväxt i topp i euroområdet

Finlands tillväxt under årets första kvartal var störst inom euroområdet, framgick det när Eurostat presenterrade sina nya uppgifter. Tillväxten i Finland jämfört med kvartalet innan var 1,3 procent. I hela euroområdet låg tillväxten på noll. Det faktum att tillväxten inte var negativ innebär att området undgick en befarad recession.

Inflationen växer

Inflationstaken ökade något under april månad. Jämfört med samma månad året innan hade priserna stigit med 3,1 procent. I mars var procenten 2,9. Det var främst boendet, trafiken och livsmedlem som blev dyrare.

Nytt konst och kulturverk planeras

Centralkomissionen för konst och de regionala konstkomissionerna omvandlas till en central för främjande av konst och kultur.med åtta verksamhetspunkter runt om i landet. Samtidigt åtskiljs befrämjandet från stipendiebeviljningen. På förtroendemannaplanet bildas ett konstråd samt 7-9 centrala och 13 regionala konstkomissioner samt två nämnder. Det nya konstrådet blir ett inflytelserikt sakkunnigorgan som övertar uppgifter från kulturministeriet. Totalt omfattar den nya enhetliga organisationen mellan 150 och 300 personer. Komissionerna utdelar stipendier. Kulturminister Paavo Arhimäki (Vf) presenterade under veckan regeringens planer. Riksdagen får del av lagförslaget före sommarpausen.

Ryssland besvarade Finlands not

Ryssland besvarade under veckan den not Finland överlämnat i anledning av att en finländsk miljöforskare gripits vid tagande av vattenprov i Kingisepp (se tidigare Debatt i Finland). Enligt Ryssland hade forskaren uppehållit sig på olovligt område. Några krav på åtgärder ställs inte i svarsnoten. Istället framhålls det en förhoppning om att incidenten inte försvårar det rysk-finska samarbetet. Utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) tolkade svarsnoten så att Ryssland vill undvika en konflikt och fortsätta miljösamarbetet också kring de fosforutsläpp som uppdagats.
 

Skriv ut

Uppdaterat 22.5.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter