Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 22/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 22/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 22

Veckan förde med sig ett första steg förknippat med den omstridda kommunreform som regeringen planerar. De nuvarande sjukvårdsdistrikten föreslås slopade och sjukvården framöver ordnas på två nivåer. Under vecka 23 är regeringens planer för kommunernas del att vänta. Hela två opionsmätningar under veckan visade att Socialdemokraterna knappar in på Samlingspartiet.

Sjukvårdsdistrikten slopas

Den nuvarande sjukvårdsdistrikten slopas om regeringens planer förverkligas. Regeringen går in för ett system med två nivåer istället för nuvarande tre. I praktiken betyder detta att kommunerna framöver ansvarar för primärvården medan medan specialsjukvården sköts av universitetssjukhusen. En del av sjukvårdsdistriktens uppgifter förs nu över på kommunerna, en del till universitetssjukhusen. För att systemet skall fungera borde kommunernas antal vara cirka 150 mot nuvarande drygt 300 anser man vid social- och hälsovårdsminiosteriet. Reformen är klart förknippad med kommunreformen och tanken är att styarka kommuner i princip skall stå för primärvården men att den även kan skötas interkommunalt.

Pensionsbolag misstänks för mutbrott

För första gången misstänker polisen att ett stort pensionsbolag är inblandat i en mutaffär. Det handlar om ett märkligt arrangemang som redan tidigare väckt stor uppmärksamhet i media. Pensionsbolaget Ilmariens VD Harri Sailas har suttit i flygbolaget Finnairs styrelse som letts av minister Christoffer Taxell. På Taxells uppmaning har Sailas tagit initiativ till ett bostadsarrangemang för Finnairs VD Mika Vehviläinen som sitter i Ilmarinens styrelse. Vehviläinen har sålt sin lägenhet i centrala Helsingfors till Ilmarinen, varefter Finnair hyrt lägenheten åt Vehviläinen. Till följd av detta arrangemang misstänker polisen nu Sailas, hans viceVD och Taxell för givande av mutot och Vehviläinen för mottagande. Åklagaren väntas bli klar med sin prövning i sommar.

Socialdemokraterna går framåt

Två olika opionsmätningar som publicerades under veckan pekar på att Socialdemokraterna stärkt sin ställning. Samlingspartiet ligger fortfarande i topp i båda mätningarna men avståndet till Socialdemokraterna har klart minskat till följd av minskat stöd för Samlingspartiet och ökat för Socialdemokraterna. I övrigt visar båda mätningarna på ett klart minskat stöd för Sannfinländarna.

TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat ger Samlingspartiet ett stöd på 21,8 procent mot 19,8 för Socialdemokraterna. Centern stöds av 16,7 procent och Sannfinländarna av 14,5. Procenterna för de mindre partierna är 9,8 för De gröna, 8,6 för Vänsterförbundet, 3,9 för Svenska folkpartiet och 3,7 för Kristdemokraterna.

I Taloustutkimus mätning för Rundradions nyheter är marginalen i toppen ännu mindre då Samlingspartiet noteras för 21,7 och Socialdemokraterna för 20,5 procent. För Centerns del är procenten 16,7 och för Sannfinländarna 15,9. Här kan noteras att Sannfinländarnas stöd är nära två procentenheter högre än månaden innan. De gröna stöddes av 8,8, Vänsterförbundet av 7,7, Svenska folkpartiet av 3,7 och Kristdemokraterna av 3,6 procent.

Sannfinländarna ökar inför kommunalvalet

Samtidigt som Sannfinländarnas stöd på riksnivå minskar jämfört med senaste riksdagsval förefaller partiet kunna räkna med stora framgångar i höstens kommunalval. En fördubbling av antalet mandat ligger inom möjlighetens gräns att döma av den mätning som TNS Gallup gjort för Helsingin Sanomat. Mätningen ger Samlingspartiet 22,9 procent mot 23,5 vid senaste kommunalval. Socialdemokraterna noteras för 20,5 och Centern för 17,2 procent. Sannfinländarna har sedan senaste kommunalval ökat från 5,4 till 11,5 procent

Mindre underskott i handelsbalansen

När uppgifterna för mars månad blev klara visade det sig att underskottet i handelsbalansen var mindre än under samma månad året innan. Trots detta visar det första kvartalet på ett större underskott än tidigare – drygt en miljard euro mot knappa 900 miljoner. Exporten minskade under mars med en procent och importen med tio procent. Exporten till länder utanför EU stärktes klart – ökningen under kvartalet var sex procent.

Ny stor stiftelse

När boupptäckningen efter Helsingion Sanomats storägare Aatos Erkko publicerades visade det sig att hans förmögenhet omfattande drygt 700 miljoner euro placerade i aktier går till Jane och Aatos Erkkos stiftelse som därmed blir den näst största i Finland med en förmögenhet på över 800 miljoner. Störst är Svenska kulturfonden som ifjol delade ut 37,5 miljoner i understöd.

Skriv ut

Uppdaterat 5.6.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter