Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 23/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 23/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 23

Den händelserika veckan bjöd på en osedvanligt hård rysk kritik mot Finlands utrikespolitik, på ett steg vidare i strävandena att åstadkomma en omfattande kommunreform, protester mot stöd till spanska banker och två nya partiledare. Till detta kom ännu en fällande dom mot en sannfinländsk riksdagsledamot för hets mot folkgrupp.

Rysk general kritiserade Finland

Kommendören för den ryska försvarsmakten general Nikolaj Makarov riktade skarp kritik mot Finland när han talade i Helsingfors. Ett finländskt Natomedlemskap innebär ett militärt hot mot Ryssland och samarbetet med Nato väcker redan nu oro. Makarov pekade på militärövningar i Nordnorge och i Östersjön. Även det nordiska militära samarbetet kan ses som ett hot, enligt den ryska generalen. Han kritiserade också en finsk övning i östra Finland kallad Öst och flygningar längs gränsen. Finland kritiserades också för stöd till Georgien.

Makarovs tal betecknades allmänt som sällsynt hårt formulerat och väckte spekulationer om det muntliga framförandet som skilde sig från en mer återhållsam text var förankrat hos den ryska ledningen.

Svar på tal

Försvarsminister Stefan Wallin (Sfp) kommenterade omedelbart att Finland självständigt fattar sina beslut om relationerna till Nato men att Finland är ett fritt land och vem som helst får framföra sina uppfattningar.

Utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) ansåg att Makarovs åsikter är präglade av det kalla krigets värld och sade sig vilja diskutera saklen med den ryska parten.

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) förklarade att Natosamarbetet inte utgör något hot mot Ryssland och Finland själv fattar sina beslut.

President Sauli Niinistö som tog emot Makarov gjorde det klart att han ansåg generalens analys oriktig och att denna kunde ha läst regeringens säkerhetspolitiska redogörelse, regeringsprogrammet eller intervjuer med presidenten. Till detta skall Makarov ha sagt att det är bra med diskussion.

Kommunreformen in i nytt skede

Regeringen nådde under veckan principiell enighet om en ny strukturlag för den planerade kommunreformen. Kommunerna får tid på sig till 1 april 2014 att fatta beslut om hur starka baskommuner kan uppnås. Definitionen eller kriterierna på en stark kommun blev ännu öppen men regeringen skall under juni månad definiera folkmängder, pendlingsintensitet, ekonomiområden och regionens helhetsintressen. De kommuner som före nämnda datum fattar samgångsbeslut utlovas ekonomiska fördelar. För övriga utser statsmakten utredare. Kommuner i ekonomisk kris kan tvångssammanslås, men inte andra.

Beslutet nu bygger på regeringsprogrammets skrivningar om starka kommuner som kan trygga servicenivån för en åldrande befolkning. Ursprungligen hade regeringen avsett att strukturlagen skulle träda i kraft vid årsskiftet och sammanslagningarna genomföras 2015. Nu siktar man på att få lagen godkänd före sommaren 2013 och reformen klar 2017.

En separat utredningen av vad som skall ske med de 14 kommunerna i huvudstadsområdet skall också genomföras i samarbete med kommunerna.
När en tjänstemannarapport skissade en kommunkarta med 70 kommuner senaste höst väckte detta kraftiga protester och fortsättningsvis finns många frågetecken i den fortsatta utvecklingen.

Spanienstöd väcker kritik

Oppositionspartierna riktade omedelbart kraftig kritik mot regeringen sedan EU-beslutet att stöda de spanska bankerna med upp till 100 miljarder euro blev offentligt. Såväl Centern som Sannfinländarna protesterade. Centern fann det möjligt att stöda små länder men inte stora, medan Sannfinländarna ansåg det vara Tysklands och Frankrikes sak att hjälpa Spanien.

Sannfinländare dömd för hets mot folkgrupp

Den sannfinländska riksdagsledamoten Jussi Halla-aho dömdes under veckan av Högsta domstolen för brott mot trosfriden och hets mot folkgrupp. I lägre instans hade han dömts endast för brott mot trosfrid. Partiledare Timo Soini har tidigare sagt att personer som döms för rasism utesluts ur partiet. Nu ändrade sig Soini och förklarade att domen och publiciteten var straff nog. Själv förringade Halla-aho Högsta domstolens beslut och kallade det felaktigt och endast några människors åsikt.

Domen är pinsam för riksdagen då Halla-aho leder förvaltningsutskottet som behandlar bland annat invandrings- och trosfrågor. Flera politiker från övriga riksdagsgrupper har uppmanat Sannfinländarna att byta ut Halla-aho på posten men tröskeln för att blanda sig i gruppernas val är traditionellt synnerligen hög.

Sipilä leder Centern

Riksdagsledamot Juha Sipilä, 51, valdes med klar marginal till ny Centerledare. Han besegrade i andra omgången riksdagsledamot Tuomo Puumala med 1251 röster mot 872. Hedersordförande Paavo Väyrynens försök till come back slutade redan i första omgången då han slogs ut. Sipilä sitter sin första period i riksdagen och har en bakgrund inom näringslivet där han gjort sig en förmögenhet inom IT-branschen.
Bland viceordförandena återvaldes riksdagsledamot Annika Saarikko som fick sällskap av EU-parlamentariker Riikka Manner och riksdagsledamot Juha Rehula. Timo Laaninen fick fortsatt förtroende som partisekreterare.

Haglund leder Sfp

EU-parlamentariker Carl Haglund, 33, vann över justitieminister Anna-Maja Henriksson när Svenska folkpartiet valde ny ordförande efter avgående försvarsminister Stefan Wallin. Haglund tar över försvarsministerposten uppenbarligen inom några veckor.
Till viceordförande valdes Henriksson, Päivi Storgård och Ulla Achren.

Omstritt Finnairbeslut

Finnairs tekniska hann under veckan inleda en proteststrejk mot utförsäljningen av flygplanens service när bolaget vände sig till rådsturätten i Helsingfors för att trygga verksamheten. Rådsturätten avbröt strejken och slog fast omfattande böter ifall strejken fortsätter. Flera ledande jurister påtalade beslutet och ansåg det lagstridigt då frågor om strejkrätten handhas av arbetsadomstolen och böterna är betydligt mindre. Facket har överklagat beslutet, men fortsatt förhandlingarna med bolaget.

Fackbas fick gå

Den omstridda ordföranden för Bil- och transportarbetarförbundet Timo Räty (se tidigare Debatt i Finland) som varit sidoställd till följd av polisutredningar om mobbning av anställda avskedades under veckan från sin post av ett enhälligt fullmäktige. Utöver mobbningen anklagades Räty också för att ha överskridit sina befogenheter och slösat förbundets medel. Han ämnar överklaga beslutet.

Skriv ut

Uppdaterat 12.6.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter