Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 24/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 24/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 24

Euron och EU stod i focus under en händelserik vecka då Nokia meddelade om stora nedskärningar av sin personal och nedläggning av sin fabrik i Salo. Beslutet fick statsministern att inställa sin resa till klimatkonferensen i Rio och istället besöka drabbade orter. Affären Halla-aho avgjordes, flera ekonomiska prognoser presenterades och Samlingspartiet kongressade.

Finland inväntar Sveriges Islandbeslut

Statsminister Jyrki Katainen lät i början av veckan förstå att Finland är berett att fatta beslut om att delta i flygspaning kring Island oberoende av Sverige, där förberedelserna inte hunnit lika långt. När presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott senare under veckan möttes blev det emellertid klart att en utredning av eventuella lagändringar ännu behövs. Dessutom betonades att saken är nordisk och att det därför är skäl att koordinera beslutet med Sverige. Siktet är nu inställt på hösten.

Hård EU-debatt i riksdagen

Finland kunde, enligt Sannfinländarnas partiledare Timo Soini bra lämna euron och den vägen förbättra sin ekonomiska trovärdighet. Uttalandet gjordes när riksdagen debatterade Sannfinländarnas och vänstergruppens interpellation (leder i Finland alltid till förtroendeomröstning). Soini förklarade också att ingen i regeringen vågar stoppa galenskapen med stöd till länder som inte sköter sin ekonomi. För Centerns del förklarade den nya partiledaren Juha Sipilä att partiet inte accepterar stöd till banker och inte vill stöda Spanien.

Från regeringens sida gjorde statsminister Jyrki Katainen (Saml.) och finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) det helt klart att Finland måste delta i stöden, annars följer en politisk kris inom euron och hela EU. De ansåg det ansvarslöst att försöka inbilla finländarna att ett nej kunde passera utan följder för Finlands ekonomi.

En del av debatten handlade också om EU:s utveckling. Oppositionen befarade att EU håller på att utvecklas i riktning mot en förbundsstat medan regeringen välkomnade bättre kontroll av ekonomi och banker men inte trodde på någon gemensam budget eller beskattning.

Halla-aho avgick

Den sannfinländska riksdagsledamoten Jussi Halla-aho avgick från ordförandeposten i riksdagens förvaltningsutskott (se Debatt i Finland vecka 23). Han meddelade om sitt beslut sedan samtliga riksdagsgruppers utom Sannfinländarnas ordföranden konstaterat att han inte kan fortsätta på posten.Till följd av Halla-ahos meddelande behövde riksdagen inte ta till den mera dramatiska möjligheten att välja hela utskottet pånytt. Halla-aho sade sig förstå det politiska läget men ansåg sig utsatt för hetsjakt. Han ville se sin meningsfrände Juho Eerola som sin efterträdare men det blev genast klart att det finns olika uppfattningar i riksdagsgruppen, varför avgörandet fälls under vecka 25.

IMF varnar för skuldsättning

Internationella valutafonden varnade under veckan Finland för att öka skuldsättningen. Enligt fonden är dock den finska ekonomin som helhet stabil. Fondens rapport räknar med att ekonomin i år växer med 0,5 procent och nästa år med 1,5 procent. Ekonomin sägs vara i rätt gott skick jämfört med många andra länder. Varningen för ökad skuldsättning gällde främst hemhushållen, vars skuldsättning sedan 1998 stigit från knappa sextio till drygt etthundra procent i relation till de inkomster som står till förfogande. Fonden gav tre råd; sätt upp ett tak för hur stora lån bankerna får bevilja, inför ett nationellt låneregister och höj fastighetsskatten för att trygga kommunernas ekonomi när samfundsskatteinkomsterna varierar kraftigt.

Negativ bytesbalans

Finlands bank räknar med att Finlands bytesbalans är negativ åren 2012-2014. I snitt blir minuset ca 1,7 miljarder per år. På sikt kan detta inte fortsätta. Enligt centralbanken borde Finland istället spara och bereda sig på att befolkningen åldras. Banken räknar med en tillväxt på 1,5 procent i år, 1,2 nästa år och 1,6 procent år 2014. Arbetslösheten ligger fast vid ca 7,5 medan inflationen sjunker från 2,9 till 1,7, enligt bankens beräkningar.

Risk för recession

Sampobanken räknar med att krisen bland euroländerna leder till att också Finland under sommaren kommer att drabbas av recession.Enligt banken aktiverade den privata konsumtionen i början av året ekonomin, men nu har tillväxten brutits och exporten minskar. Årets tillväxt blir 0,5 procent och nästa års 1,5, förklarar banken som räknar med att lönerna i år kommer att stiga med över tre procent vilket är mer än inflationen.

Också Tapiolabanken räknar med recession under slutet av året och med en negativ tillväxt på – 0,5 procent i år.

Högertongångar inom Samlingspartiet

Samlingspartiets gruppledare Jan Vapaavuori stod för ett ovanligt inlägg när partiet samlades till kongress i Rovaniemi. Han förklarade att inkomstsklillnader är ett hälsotecken på ett samhälles livskraft. Enligt honom anser man till vänster att små inkomstskillnader är ett mått på rättvisan i samhället medan Samlingspartiet anser att Finland förlorar mycket om människor inte genom sitt eget arbete får förbättra sin familjs liv och ta risker. Det är rätt om man kan räkna med en belöning när man arbetar flitigt eller lyckas med sitt företag, förkunnade Vapaavuori.

Katainen omvald

Jyrki Katainen omvaldes som ordförande för Samlingspartiet vid kongressen i Rovaniemi. Viceordförandena minister Henna Virkkunen och riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen fick fortsatt förtroende medan riksdagsledamot Sampsa Kataja fick ge plats åt riksdagsledamot Janne Sankelo.

Obligatorisk svenska

Samlingspartiet tog ställning för fortsatt obligatorisk svenska i skolorna. Hela partiledningen var framme och talade för svenskan när ungdomsförbundet försökte göra den frivillig.

Skriv ut

Uppdaterat 19.6.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter