Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 25/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 25/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 25

Riksdagen avslutade sitt arbete inför sommarpausen under veckan med att ge regeringen förtroende i omröstningen om Sannfinländarnas interpellation om EU-politiken samt godkänna den europeiska stabiliseringsfonden. Ifall stödet till de spanska bankerna det kräver samlas riksdagen i juli men annars först i september. President Sauli Niinistö åkte under veckan på sitt första besök i Ryssland och träffade president Vladimir Putin.

Putin såg Nato som hot

Presidenterna Niinistö och Putin diskuterade närmast ekonomiska frågor och handelsutbyte vid sitt första möte på Karelska näset utanför S:t Petersburg. Niinistö tog upp frågan om finländares rätt att köpa fastigheter och fick av Åputin ett löfte om att utreda frågan. Idag kan ryssar köpa fastigheter i Finland men inga utlänningar får köpa i ryska gränsområden (stora delar av Kolahalvön, Karelen och Karelska näsert).

Presidenterna skall inte ha berört general Makarovs tal i Helsingfors (se tidigare Debatt i Finland) vid sin överläggniong men vid enm presskonferens sade Putin att ett finländskt Natomedlemskap kunde utgöra ett hot mot Ryssland. Som exempel tog han upp det försvarssystem som vållat oenighet i Europa.

Svag ekonomisk tillväxt

Finansministeriet förutspår i sin nya prognos svag ekonomisk tillväxt både i år och nästa år. I år är det den privata konsumtionen som stimulerar, nästa år exportindustrin. I år väntar sig ministeriet en tillväxt på en procent och nästa år litet mer, 1,2 procent. Sedan senaste prognos har årets beräknasde tillväxt ökat något medan nästa års har minskat. Finansministriets prognos bygger på att euroområdets kris inte fördjupas och att inget land lämnar euron. Om så sker gäller inte prognosen längre.

Halla-aho fick efterträdare

Sannfinländska riksdagsgruppen röstade om Jussi Halla-ahos efteträdare (se Debatt i Finland vecka 24 och tidigare). Riksdagsledamot Pirkko Mattila slog klart ut Halla-ahos kandidat Juho Eerola och Ismo Suokola. Eerola hör till Halla-ahos starkt invandrarkritiska falang, medan Mattila följer partiledare Timo Soinis mera återhållsamma linje.

Salo fick löften om hjälp

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) och arbetsministerLauri Ihalainen (Sdp) besökte under veckan Salo som drabbats och drabbas hårt av Nokias genomförda och aviserade nedskärningar. Totalt förlorar staden flera tusen arbetsplatser och arbetslösheten stiger till närmare tjugo procent. Ministrarna lovade både strukturförändringsstöd och kommunstöd enligt prövning, utbildningsanslag och hjälp med att locka företag tillorten. Finland har också sökt om pengar från EU:s globaliseringsfond.

Fortbildningskompromiss

Arbetsmarknadens parter lyckades under vecka nå fram till en i det närmaste färdig kompromiss när det gäller den utdragna konflikten om hur ramavtalets skrivningar om fortbildning skall tolkas. Löntagarorganisationerna har hållit fast vid att samtliga anställda skall få tre dagar utbildning med lön, medan arbetsgivarna inte varit beredda att acceptera en så strikt tolkning. Nu föreslås en lag om att utveckla kunnandet. Målet är att förlänga arbetslivet genom att utveckla arbetstagarnas kunnande och yrkeskunskap genom att under tre dagar varje år genomgå av arbetsgivaren anvisad fortbildning. Över 55 år gamla kan utnyttja rätten också för att förbättra arbetsförmågan och arbetstrivseln. Arbetsgivarna kompenseras med skattelättnader. Avsikten är att lagen träder ikraft 1.1.2013.

Ryssland vill köpa vapen

Den finländska vapenproducenten Patria har fått ett brev från den ryska försvarsmakten som är intresserad av att köpa 500 pansarfordon utrustade med granatkastare. President Sauli Niinistö berättade om saken i samband med sitt besök i Ryssland och sitt möte med president Vladimir Putin. Det handlar om AMV-fordon som bland andra Polen och Sverige tidigare köpt. Priset är beroende av beväpning och utrustning men kan uppgå till två miljoner euro per styck. Sålunda kunde det bli fråga om en miljardaffär. Förhandlingar har ännu inte inletts. Om de ger resultat ansöker Patria om tillstånd av regeringen via försvarsministeriet. Patria har inte tidigare gjort affärer med Ryssland.

Urpilainen fick tjänstemannasekreterare

Finansminister Jutta Urpilainens (Sdp) stab utvidgas med en tjänstemannasekreterare. Veikko Kiljunen som arbetat som diplomat skall bistå ministern främst i frågor med anknytning till internationell finanspolitik och IMF-ärenden. Tidigare har utrikes- bistånds-, utrikeshandels- och näringsministrarna haft tjänstemannasekreterare.

Skriv ut

Uppdaterat 26.6.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter