Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 26-27/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 26-27/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 26 och 27

Månadsskiftet juni-juli har traditionellt inneburit stiltje i politiken men EU och framförallt den ekonomiska krisen i Europa har ändrat detta. Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) fick synnerligen hård kritik av oppositionspartierna efter EU:s toppmöte där principbeslut om stöd till bankerna i Spanien fattades. I övrigt väckte USA:s utrikesminister Hillary Clintons besök uppmärksamhet. Nya opinionsmätningar visar att Socialdemokraterna ligger mycket nära Samlingspartiet i understöd.

Stark kritik mot Finlands EU-politik

Finlands regering utsattes i början av juli för korseld. De syseuropeiska länderna kritiserade Finland för en alltför hård krispolitik medan oppositionspartierna Sannfinländarna och Centern talade om ett fullständigt misslyckande och om överskridna befogenheter, Oppositionen ansåg att klarsignalen för direkt stöd till spanska banker öppnar ett helt nytt blad i EU-politiken och innebär överföring av pengar från finska skattebetalare. Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) förklarade kursändringen med att den gemensamma bankinspektion som planeras ändrat läget.

Urpilainen felciterad

Hela raden europeiska media tolkade i början av juli finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) fel ifråga om regeringens inställning till euron. Hon svarade i Kauppalehti på en fråga om alternativ till euron att varje regering måste vara beredd på alternativa lösningar i alla situationer. Samtidigt försäkrade hon att Finland bundit upp sig starkt till och tror på euron. Detta tolkades som en signal om att Finland planerar att lösgöra sig.

Sdp nära Samlingspartiet

Socialdemokraternas understöd ligger mycket nära Samlingspartiets och inom undersökningarnas felmarginal, enligt två olika opinionsmätningar. Enligt Taloustutkimus mätning för Rundradions nyheter stöds Sdp av 20,8 procent mot 21,6 för Samlingspartiet. Enligt TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat är motsvarande procenter 20,4 respektive 21,7. Centern har ett stöd på 16,5 respektive 15,9, Sannfinländarna 15,6 respektive 15,3. 

Kommunvalsprognos

Partiernas understöd på riksnivå och kommunal nivå skiljer sig i viss mån. Det visar också TNS Gallups färska mätning för Helsingin Sanomat. Ordningsföljden förefaller dock vara densamma. Samlingspartiet toppar med 22 procent och Sdp ligger tvåa med 20,9 procent. Centern har ett stöd på 16,4 och Sannfinländarna på 12,9. De gröna noteras för 8,9 och Vänsterförbundet för 8,7. Svenska folkpartiet stöds av 4,7 och Kristdemokraterna av 3,6 procent.

Trots att Sannfinländarna ligger långt under sitt riksomfattande stöd skulle ett valresultat motsvarande denna mätning innebära enm fördubbling jämfört med senaste kommunalval. 

Färre Natomotståndare

Motståndet mot Natomedlemskap har minskat något i Finland. Strax före årsskiftet sade 68 procent av finländarna naj till Nato och nu hyser 62 procent samma åsikt, enligt TNS Gallups mätningar för Helsingin Sanomat. Under samma tid har antalet osäkra ökat från 16 till 21 procent. Tillskyndarna av medlemskap är nästan oförändrat. 17 procent säger nu ja mot 16 procent vid senaste mätning. Bedömare anser att skiftningarna kan bero dels på den ryska försvarschefen Makarovs tal (se tidigare Debatt i Finland) och nedskärningarna i försvarsbudgeten. 

Bevarad kreditvärdighet

Finland kreditvärdighet låg kvar på högsta nivå då Fitch Rating publicerade sin nya bedömning. Det betyder att Finland har högsta klassificering i alla tre ledande institut bedömningar. 

Konsumenternas tro sviktar

Konsumenternas förtroende för ekonomin minskade klart i juni månad och ligger nu klart under långtidsgenomsnittet. 40 procent väntar nu sämre tider och endast 21 procent bättre. Industri- och byggföretagen är däremot nu mer hoppfulla än i maj, enligt Finlands näringslivs kartläggning. 

Två stålverk upphör

FNSteel meddelade överraskande om att produktionen vid två stålverk upphör till följd av hela koncernens konkurs. Det är oklart om konkursboet kan sälja verken i Koverhar och Dalsbruk och om någon vill investera i valstrådsproduktionen. Närmare 700 personer berörs direkt av konkursen. 

Tidigare svenskundervisning

Undervisningen i svenska i finska skolor tidigareläggs med ett år, enligt regeringens beslut om timfördelningen i grundskolan. De flesta grundskolelever inleder idag sina studier i svenska i sjunde klassen. Från och med år 2016 inleds studierna redan i sjätte klassen. Bland övriga förändringar märks minskad religionsunvervisning, ökad idrotts och konstundervisning samt tidigareläggning av historia- och samhällskunskap.

Skriv ut

Uppdaterat 11.7.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter