Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 30-31/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 30-31/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 30 och 31

Slutet av juli månad präglades av diskussionen om villkoren för bruk av EU:s permanenta stödmekanism och frågan om första prioritet eller inte. Samtidigt slipade finansministeriet sitt förslag till budget för nästa år. Förslaget offentliggörs under vecka 32 inför behandlingen i den samlade regeringen. Såväl finans- som statsministern har försäkrat att det inte blir några nya nedskärningar trots försämrade konjunkturutsikter. Svåra frågor väntas bli åtminstone löntagarnas kilometerersättningar och åldringsvårds resurser.

Spanienstödets villkor oklara

Debatten om på vilka villkor stöd från EU:s permanenta stödmekanism beviljas fortsatte under andra hälften av juli månad. Sannfinländarnas viceordförande Juha Eerola krävde att finansminister Jutta Urpilainens (Sdp) förtroende mäts i riksdage. Han beskyllde henne för att inte ha läst eller förstått det hon själv förhandlat fram.

En rad jurister hade gjort gällande att riksdagen godkänt den permanenta mekanismen på åtminstone delvis felaktiga grunder. Regeringen hade hela tiden förklarat att stöd från mekanismen ger första prioritet. Just detta handlar debatten om då EU-komissarie Olli Rehn sagt att saken avgörs från fall till fall och regeringen att stödet ges prioritet.

Nu har det visat sig att prioriteten finns inskriven i avtalets preambel men inte i paragraferna, vilket gör det tolkningsbart. Finansministeriet anser att Spanienbeslutet om att avstå från prioriteten hänger samman med att Tyskland ännu inte godkänt avtalet om den permanenta mekanismen. Ekonomiskt har saken liten betydelse för Finland då säkerheter för såväl stödet från den tillfälliga som den permanenta mekanismen förhandlats fram. Principiellt är frågan däremot betydelsefull.

Presidenten vill klargöra beslutsgången

President Sauli Niinistö efterlyste i en intervju för Rundradions nyheter en grundlig utredning av villkoren för Spanienpaketet. Nu borde vi noggrant reda ut vad som var och hur har beslutats, då är det lättare att gå vidare i diskussionen, sade Niinistö.

JK granskar avtalet om stödmekanismen

Justitiekanslern har tagit upp frågan om beslutet om den permanenta stödmekanismen gjorts på riktigt sätt. En enskild medborgare har anhållit om en utredning av dels beslutet dels frågan om hela beslutsunderlaget fanns tillgängligt på både finska och svenska. Därtill har Sannfinländarnas partiledare Timo Soini efterlyst en granskning från JK:s sida.

Sannfinländarna ökar

Nedgången för Sannfinländarna kan ha brutits. Enligt Taloustutkimus mätning för Rundradions nyheter är partiets stöd nu större än Centerns. Sedan juni steg stödet med nära två procentenheter medan Centerns sjunkit med en procentenhet till 15,5 procent. Samlingspartiet ligger fortsatt i topp med 20,8 procent men Socialdemokraterna ligger tätt på med 20,3 procent.

Klar majoritet för euron

Två tredjedelar av finländarna vill hålla fast vid euron, framgår det av en mätning som en rad landsortstidningar beställt av Taloustutkimus. En knapp fjärdedel vill ha tillbaka marken.

Finlands EU-inflytande en myt

Tidigare statsministern och Centerledaren, EU-parlamentariuker Anneli Jäätteenmäki anser att det är en myt att Finland skulle vara ett inflytelserikt EU-land. Hon skriver i sin blog att Finlands inflytande i vissa fall är mindre än vad landets storlek skulle motsvara. Som exempel nämner hon att Finland har endast en EU-ambassadör (i Reykjavik) jämfört med Belgiens 15.

Arbetslösheten minskade något

Antalet arbetslösa var i juni något mindre än året innan, enligt Statistikcentralens uppgifter. Arbetslöshetsgraden var 7,9 procent och antalet arbetslösa drygt 220 000. Ungdomsarbetslösheten hade under ett år minskat med 2,8 procentenheter.

Sannfinländsk riksdagsledamot polisanmäld

Riksdagsledamot James Hirvisaari (sannf.) har polisanmälts för ett virtuellt debattinlägg. Han frågar i inlägget om homosexualitet är en form av sexuell utvecklingsstörning om en människa inte utvecklas enligt naturens ordning. Också en handikappad måste godkänna sig själv sådan han är, skriver Hirvisalo, som försäkrar att han inte vill hetsa utan uppriktigt undra.
 

Skriv ut

Uppdaterat 7.8.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter