Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kommunalval och förhandsröstningen utomlands - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 4.10.2012

Kommunalval och förhandsröstningen utomlands

Finlands kommunalval förrättas vart fjärde år i oktober. De som har sin hemkommun i Finland har rätt att rösta i kommunalval. Vid beskickningarna ordnas förhandsröstning från den 17 - 20 oktober 2012.

Platser och tider för förhandsröstningen i Schweitz

Finlands ständiga representation, Geneve
Avenue de France 23, 1202 Geneve
Tel. +41 22 919 4242
sanomat.gen(at)formin.fi
Förhandsröstningstider:
on 17.10. klo 12-14 och 16-19
to 18.10. klo 12-14 och 16-19
fr 19.10. klo 12-14 och 16-19
lö 20.10. klo 10-15

Finlands ambassad, Bern
Weltpoststrasse 4, 3015 Bern
Tel. +41 31 350 4100
sanomat.brn(at)formin.fi
Förhandsröstningstider:
on 17.10. klo 9-16
to 18.10. klo 9-16
fr 19.10. klo 12-14 och 16-19
lö 20.10. klo 10-15

Finlands honorära generalsonsulat, Zürich
Dufourstrasse 128, 8008 Zürich
Tel. +41 44 350 2566
fin.konsulat-zh(at)handelskammer-fin.ch
Förhandsröstningstider:
fr 19.10. klo 9-14 och 16-19
lö 20.10. klo 10-15

I kommunalval bestäms rösträtten enligt hemkommunen och inte enligt medborgarskapet

Medborgare i Finland, i en medlemsstat i Europeiska unionen, i Island och i Norge som har hemkommun i Finland får rösta vid finska kommunalval.

Också medborgare i andra länder, om de har haft sin hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år, får rösta.

Rösträttsregister

Befolkningsregistercentralen upprättar 46 dagar före valdagen ett adb-baserat register över de röstberättigade. För varje röstberättigad tas de uppgifter in i rösträttsregistret som ingick i befolkningsdatasystemet 51 dagar före valdagen (bl.a. namn, personbeteckning, hemkommun och röstningsstället på valdagen).

De röstberättigade får i oktober ett meddelandekort per post. Om du av någon orsak inte får ett meddelandekort, kan du fråga efter kortet eller dess sakinnehåll vid vilken finsk magistrat som helst. Det går dock också att rösta utan kort.

Se ytterligare information:

http://www.kommunalval.fi/

http://www.vaalit.fi/53022.htm

 

Skriv utDela

Uppdaterat 4.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter