Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 32-33/2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 32-33/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 32 och 33

Mitten av augusti kom i mycket att präglas av debatt och skuggfäktning mellan regeringspartierna inför budgetavgörandena i slutet av månaden. Främst gällde motsättningarna åldringsvården där socialdemokraterna band upp sig vid lagfästa antal sjukvårdare på åldringshemmen och fick mer eller mindre stöd av alla regeringspartier utom Samlingspartiet som slog fast att antalet inte får finnas i lagen.

Tuomioja felciterades

Utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) har blivit felciterade i en lång rad tidningar i Europa. När Tuomioja förklarat att Finland även beaktar möjligheten att euron splittras även om ingen driver den linjen blandade nyhetsbyrån Reuters detta med en kommentar av oppositionsledaren Timo Soini (sannfinl.) där denne betercknade euroläget som en katastrof och att det bara är en tidsfråga när något land lämnar euron. Utrikeshandelsminister Alexander Stubb (Saml.) gick omedelbart ut och varnade för att spekulationer kan försvåra Finlands möjligheter. Samtidigt medgav han att alla medlemsländer har olika scenarier. Reuters bad senare Tuomioja om ursäkt.

Budget med underskott

Finansminister Jutta Urpilainen )Sdp) presenterade i början av augusti sitt förslag till budget för nästa år. Budgetens ramar slogs fast redan i våras men under augusti genomför finansministeriet förhandlingar med de övriga ministerierna innan hela regeringen slår fast bbudgetförslaget i slutet av augusti. Slutsumman uppgår till knappt 54 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 1,4 miljarder jämfört med årets budget. Underskottet är 6,6 miljarder och täcks med nya lån. Detta betyder att statsskulden växer till 95 miljarder euro. I enlighet med överenskommelser från vårens ramförhandlingar stiger skatterna med 1,3 miljarder och inbesparingar görs för 400 miljarder. Skattehöjningarna innefattar en höjning av mervärdesskatten med en procentenhet samt skärpningar för höginkomsttagare.

Monti kritiserade Finland

Italiens premiärminister Mario Monti riktade skarp kritik mot Finland i en intervju för Der Spiegel. Han beskyllde Finlands regering för att ifrågasätta fattade EU-beslut omedelbart efter mötena och på det sättet påverkar låneräntorna. Monti ifrågasatte också regeringens uppbindning till riksdagen. Uttalandet väckte starka reaktioner i Finland då Monti veckan innan publiceringen besökt statsminister Jyrki Katainen och i sämja överlagt om EU-frågor.

Katainen sökte i ett uttalande tona ner betydelsen av Montis kritik, men underströk samtidigt betydelsen av att ministrarna får politisk fullmakt i riksdagen inför EU-möten och redogör för resultaten efter mötena.

Putins grepp stramare

Atmosfären i Ryssland har skärpts sedan Vladimir Putin återinträdde som president, anser president Sauli Niinistö. I en intervju för Helsingin Sanomat förklarade Niinistö att det är rätt tidigt för slutsatser men att det verkar som om trådar skulle ha dragits åt och att det skulle ha skett snabbare än väntat.

Recession hägrar

Den finländska ekonomin håller på att glida in i en recession eller alternativt en period av obetydlig tillväxt, enligt den konjunkturbarometer som Finlands näringsliv publicerade i augusti. Utsikterna har försvagats något sedan senaste barometer i april. Enligt ekonomisterna handlar det inte om någon snabb förändring utan om en smygande sådan. Sysselsättningen ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare (7,5 procent arbetslösa ) men också konsumenterna har under sommaren blivit försiktigare.

Sämre utsikter för småföretagen

De små och medelstora företagens utsikter under den närmaste framtiden har försämrats, enligt den nya konjunkturbaromatern. Trenden är klar inom industri-, byggnads- och servicebranscherna. Några dramatiska förändringar är emellertid inte att vänta och läget är klart bättre än för ett år sedan.

Finlands säkerheter kostar 22 miljoner

Finansministeriet bekräftade i mitten av augusti att kostnaderna för de säkerheter Finland får för stödet till Grekland och Spanien. Kostanderna uppstår då Finland i motsats till övriga stödande länder erlägger hela sitt stöd på en gång när övriga betalar i rater. Kostnaderna uppgår till cirka en procent av säkerheternas värde.

Handelsflottan växer

Finlands handelsflotta växer. Till följd av den nya tonnageskattelagen som trädde i kraft i mars har utflaggningen av finländska fartyg upphört och fler nya registreringar gjorts. Rederiföreningen räknar också med att en ökad flexibilitet vid löneförhandlingarna och möjligheten till blandade besättningar har påverkat utvecklingen.

Ekonomin kympte under andra kvartalet

Under perioden april-juni krympte Finlands bruttonationalprodukt men en procent jämfört med årets tre första månader. Statistikcentralen räknar också med enb minskning jämfört med motsvarande kvartal ifjol medan Eurostat noterar en ökning med 0,6 procent.

Skriv ut

Uppdaterat 21.8.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter