Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ulkoministeriö panostaa asemamaasta palkatun eli edustustoon työsopimussuhteessa olevan henkilöstön aseman ja palvelussuhteen ehtojen kehittämiseen - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 30.8.2012 | Ulkoministeriö

Ulkoministeriö panostaa asemamaasta palkatun eli edustustoon työsopimussuhteessa olevan henkilöstön aseman ja palvelussuhteen ehtojen kehittämiseen

Tiedote 192/2012
30.8.2012

Ulkoministeriön selvitysten perusteella edustustoon työsopimussuhteessa oleva henkilöstö on työilmapiiriin, esimiesten lähestyttävyyteen ja yleisiin työoloihin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Pysyvänä tavoitteena on, että edustustot jatkossakin voivat tarjota mielekkäitä työtehtäviä selkein, kohtuullisin ja kilpailukykyisin ehdoin. Ulkoministeriö on sitoutunut kehittämään pitkäjänteisesti edustustojen henkilöstön asemaa ja palvelussuhteen ehtoja. Tässä tarkoituksessa keskeisimpiä toimenpiteitä ovat työntekijöitä koskevien henkilöstöpoliittisten linjausten ja määräysten kokonaistarkastelu, erillisselvitys palkkatasosta ja työntekijöiden ammatillisen järjestäytymisen tukeminen. Myös johtamisen kehittämiseen panostetaan.

Julkisuudessa esillä olleiden kysymysten perusteella ulkoministeriö on ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan toimesta selvittänyt paikalta palkattuihin työntekijöihin liittyviä kysymyksiä. Väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt, mutta edustustot tarvitsevat enemmän ohjeistusta ja neuvoja muun muassa rekrytointeihin.

Syksyn 2012 aikana tarkastellaan edustustoon työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä koskevien henkilöstöpoliittisten linjausten, määräysten ja ohjeiden ajantasaisuus. Erikseen asetettava työryhmä esittää tarvittavat muutokset 31.12.2012 mennessä.

Ulkoasiainministeriö suunnittelee osallistuvansa edustustojen henkilöstön palkkaustasoa koskevaan kansainväliseen vertailuselvitykseen. Selvitys kattaisi yli puolet Suomen edustustoverkosta. Tavoitteena on, että selvitys käynnistyisi mahdollisimman pian. Tulosten avulla voitaisiin objektiivisesti arvioida, onko palkkauksessa kehittämistarpeita nykytilanteeseen verrattuna.

Työntekijöiden järjestäytyminen luo hallitun rakenteen henkilöstön ja työnantajan välisille keskusteluille. Vaikka yhteistyö jo nykyisellään on useimmissa edustustoissa toimivaa, työntekijöiden paikallista järjestäytymistä edistetään edustustoille ja heidän työntekijöilleen lisättävällä tiedotuksella ja koulutuksella. Ulkoasiainministeriö jatkaa sovittujen keskusteluyhteyksien toteuttamista.

Jatkossa panostetaan rekrytointiprosessin parantamiseen. Tässä keskeistä on hakijoiden entistä parempi informointi rekrytointivaiheessa, jotta hakija saa oikean kuvan asemastaan ja palvelussuhteen ehdoistaan jo ennen päätöstään työpaikan vastaanottamisesta.

Henkilöstöä ja edustustotyönantajia rohkaistaan edelleen avoimesti keskustelemaan palvelussuhdeasioista ja muista työyhteisössä esille nousseista kysymyksistä. Lisäksi henkilöstön ammatilliseen ja ulkoasiainhallintoa koskevaan koulutukseen panostetaan jatkossakin.

Suomen ulkomaanedustuksessa työskentelee yhteensä vajaat 1200 asemamaasta palkattua työntekijää, jotka edustavat noin sataa eri kansalaisuutta. Suomen kansalaisia on noin 400 henkilöä. Kaikkien työntekijöiden työnantajana on Suomen suurlähetystö, pääkonsulaatti tai muu ulkomaantoimipiste.

Lisätietoja: henkilöstösuunnittelupäällikkö (1.9.2012 alkaen henkilöstöjohtaja) Vesa Lehtonen, puh. 09 1605 5401, henkilöstöpalvelupäällikkö Mika Koskinen, puh. 09 1605 5408, työhyvinvointipäällikkö Kirsti Narinen, puh. 09 1605 6574

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2012


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot