Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesministeriet ska utveckla de lokalt anställdas arbetsvillkor på beskickningarna - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 30.8.2012 | Utrikesministeriet

Utrikesministeriet ska utveckla de lokalt anställdas arbetsvillkor på beskickningarna

Pressmeddelande 192/2012
30.8.2012

På basis av utrikesministeriets utredningar är de som är anställda i arbetsavtalsförhållande vid Finlands beskickningar i huvudsak nöjda, både med atmosfären på arbetsplatsen, med chefernas tillgänglighet och med arbetsmiljön i allmänhet. Det är ett bestående mål att beskickningarna ska kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter på klara, rimliga och konkurrenskraftiga villkor, också i framtiden. Utrikesministeriet har förbundit sig till att utveckla de anställdas ställning och villkor på lång sikt. De viktigaste åtgärderna för detta ändamål är att granska de personalpolitiska riktlinjerna och föreskrifterna i sin helhet, att utföra en skild utredning om lönenivån och att stödja att de anställda organiserar sig. Utrikesministeriet satsar också på att utveckla ledarskapet.

Utgående från fall som tagits upp i offentligheten har utrikesministeriet på utrikesminister Erkki Tuomiojas initiativ utrett de lokalt anställdas villkor. Inga oegentligheter har framkommit, men beskickningarna är i behov av bättre anvisningar och råd bland annat när det gäller rekrytering.

Under hösten 2012 ska det undersökas om de personalpolitiska riktlinjerna, förordningarna och anvisningarna när de gäller anställda i arbetsavtalsförhållande vid Finlands beskickningar är i behov av uppdatering. En särskild arbetsgrupp ska tillsättas med uppgift att före den 31 december 2012 presentera de förändringar som krävs.

Utrikesministeriet har för avsikt att delta i en internationell utredning där lönenivån vid olika länders beskickningar jämförs. Utredningen skulle omfatta över hälften av Finlands beskickningar. Målet är att undersökningen ska komma igång så fort som möjligt. Utgående från resultaten kan man objektivt bedöma om det finns behov av att åtgärda lönesättningen.

När personalen är organiserad skapar det en balanserad struktur för diskussioner mellan personalen och arbetsgivaren. Samarbetet fungerar väl på de flesta beskickningarna redan nu, men personalen ska genom information och utbildning ytterligare stödjas i att organisera sig lokalt. Utrikesministeriet fortsätter de samtal som redan inletts.

Man ska också satsa på att utveckla rekryteringsprocessen. Det är viktigt med ännu bättre information till den som ansöker om jobb redan under rekryteringsprocessen så att han eller hon får rätt bild av stationeringsorten och anställningsvillkoren redan innan beslutet om att ta emot platsen fattas.

Personalen och arbetsgivarna på beskickningarna uppmuntras att föra en öppen diskussion om arbetsvillkor och arbetsmiljön i allmänhet. Man ska också fortsättningsvis satsa på utbildning för personalen både vad gäller deras yrkeskunskap och utrikesförvaltningen.

Sammanlagt arbetar knappt 1200 lokalt anställda personer inom Finlands utrikesrepresentation och dessa representerar kring 100 olika nationaliteter. Kring 400 är finska medborgare. Arbetsgivare är Finlands ambassad, generalkonsulat eller något annat kontor inom utrikesförvaltningen.

För mera information: personalförvaltningschef Vesa Lehtonen (fr.o.m. 1.9. personalchef), tfn 1605 5401, chefen för personaltjänster Mika Koskinen, tfn 1605 5408, arbetsmiljöchef Kirsti Narinen, tfn 1605 6574
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.8.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter