Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland svarade på FN-staternas rekommendationer angående de mänskliga rättigheterna - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 31.8.2012 | Utrikesministeriet

Finland svarade på FN-staternas rekommendationer angående de mänskliga rättigheterna

Pressmeddelande 195/2012
31.8.2012

Den 31 augusti levererade utrikesministeriet Finlands skriftliga genmäle på de rekommendationer som gavs Finland under FN:s periodiska granskning (Universal Periodic Review, UPR) i maj. Granskningen utförs i FN:s råd för mänskliga rättigheter och där ingår rekommendationer för hur de mänskliga rättigheterna kan utvecklas i landet.

I genmälet redovisas och motiveras kort Finlands syn på de 26 rekommendationer som Finland antog för vidare utredning vid granskningen. Svaren finns att läsa på engelska på utrikesministeriets webbplats och där finns också mera uppgifter om den periodiska granskningen: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=44595&contentlan=3&culture=sv-FI.

Situationen angående de mänskliga rättigheterna i Finland granskades i FN:s råd för mänskliga rättigheter under en dialog med FN:s medlemsstater den 23 maj i Genève. Finland fick då sammanlagt 78 rekommendationer för hur de mänskliga rättigheterna kunde utvecklas i landet. I samband med att rapporten över dialogen sammanställdes meddelade Finland att man godkänner 51 rekommendationer och förkastar en. 26 rekommendationer antogs för vidare utredningar. FN beslutade att den sista dagen att lämna in svaren angående dessa rekommendationer var den 31 augusti 2012.

I sitt genmäle godtar Finland de flesta rekommendationer som undersökts. 20 av rekommendationerna godtas i sin helhet och fyra godkänns delvis. Två av rekommendationerna förkastas. Finlands ståndpunkt gällande rekommendationerna har beretts i samarbete mellan flera ministerier.

Av de 78 UPR-rekommendationer som gavs i maj godkänner Finland med andra ord 71 i sin helhet och fyra delvis. I samband med granskningen lovade Finland ge en frivillig mellanrapport 2014 om hur rekommendationerna verkställs.

UPR-arbetsgruppens rapport om granskningen av Finland godkänns när FN:s råd för de mänskliga rättigheterna sammanträder i Genève för 21. gången den 19 september. I samband med att rapporten godkänns förs en en timmes dialog där också frivilligorganisationer ackrediterade av FN har en möjlighet att göra inlägg på platsen eller genom en video. Man kan följa sessionen på webben på adressen http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/universal-periodic-review.html

Innan rådet behandlar rapporten arrangerar utrikesministeriet en tillställning för frivilligorganisationer med info och diskussion om UPR-rekommendationerna. Tillställningen inleds av ordförande för Finlands UPR-delegation, utvecklingsminister Heidi Hautala.

För mera information: lagstiftningsrådet Krista Oinonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 040 158 5482, fornamn.efternamn@formin.fi, chefen för enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter Erik Lundberg, tfn 040 352 0955, fornamn.efternamn@formin.fi

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 31.8.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter