Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Den nationella Ahtisaaridagen firas igen - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 5.9.2012 | Utrikesministeriet

Den nationella Ahtisaaridagen firas igen

Pressmeddelande 206/2012
5.9.2012

I november är det åter dags att fira Ahtisaaridagen. I år infaller den torsdagen den 8 november. Huvudort är i år Helsingfors och programmet riktar sig både till skolorna, till den breda allmänheten och till experter. Årets elevmedlare, som Helsingforsskolorna valt, ska prisbelönas, vid Helsingfors universitet hålls en offentlig paneldiskussion och CMI och Utrikespolitiska institutet ordnar ett expertseminarium.

Den nationella Ahtisaaridagen, som firas för andra gången i år, strävar efter att öka kunskapen om hur man förebygger och löser konflikter både internationellt och i vardagen. Under dagen vill man särskilt lyfta fram betydelsen av fredsmedling och försoning i vardagen och den finländska fredsmedlingskompetensen. Utbildning och fostran spelar en central roll för denna kompetens.

”Det finns betydande kunskap om fredsmedling i Finland. Vi koncentrerar oss på vissa teman och geografiska områden utgående från vår kunskap och våra erfarenheter”, berättar utrikesminister Erkki Tuomioja.

Medling i skolorna, diskussion för allmänheten

Skolorna står i centrum för Ahtisaaridagen. Undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet och Utbildningsstyrelsen har bjudit in alla skolor att delta i Ahtisaaridagen. Målet är att öka kunskapen om och färdigheterna i medling i konflikter i skolan, i den egna vardagen och på internationellt plan.

Skolorna kan själva hitta på sätt att fira dagen. Man kan t.ex. ta upp fredsmedling och internationella kriser i undervisningen eller öva sig att förhandla och försonas, med både skolans interna bråk eller internationella konflikter som exempel. På Ahtisaaridagens webbplats finns mera info om dagen på svenska och material för undervisningen på finska. Under Ahtisaaridagen besöker president Martti Ahtisaari själv två skolor i Helsingfors och deltar i ett evenemang som ordnas av Helsingfors utbildningsverk för att hedra dem som valts till elevmedlare i sina skolor. Också utrikesminister Tuomioja och utvecklingsminister Heidi Hautala besöker skolor under torsdag förmiddag.

Värdet av fredsmedling har fått internationellt erkännande som en del av en utvecklingspolitik som strävar efter helhetsinriktad konflikthantering och hållbar utveckling.”Genom att vara aktiva aktörer inom fredsmedlingen kan vi bidra till att öka stabiliteten i världen och förbättra människors levnadsvillkor”, konstaterar utvecklingsminister Hautala.

Under den offentliga tillställningen i Helsingfors universitet torsdagen den 8 november förs en diskussion med president Ahtisaari. Tema för diskussionen är samhällsfreden för oss och för andra. Man kan följa diskussionen i direktsändning på webben. Tidtabeller, noggrannare information och anmälningsanvisningar för programmet riktat till allmänheten publiceras i oktober.

Expertseminarium sammanför stjärnor inom internationell fredsmedling

CMI och Utrikespolitiska institutet ordnar ett expertseminarium fredagen den 9 november i samband med Ahtisaaridagen. I seminariet deltar internationella experter inom fredsmedling och konfliktlösning. En av huvudtalarna är demokratiaktivisten och grundaren av Open Society Institute George Soros. Förutom fredsmedlingsproffs deltar aktörer från olika områden för att föra fram fredsmedlingens branschövergripande karaktär.

”Fredsmedling försiggår inte bara på statschefsnivå. För att uppnå en fredlig lösning behövs hela samhället, samarbete och partnerskap mellan många olika slags aktörer”, betonar president Martti Ahtisaari. Också medierna, företagen och kulturlivet kan ha en avgörande betydelse för fredsmedlingen. Fredsmedling är en process som kräver en möjligast bred bas.

Expertseminariet hålls i Helsingfors stadshus.

För mera information:
Chef för kommunikationsenheten Keijo Norvanto, tfn 040-520 3925, utrikesministeriet (allmän samordning)
Undervisningsrådet Kristina Kaihari, tfn 040 348 7222, Utbildningsstyrelsen (förfrågningar om program i skolorna)
Kommunikationsdirektör Elina Lehtinen, tfn 040 834 0465, CMI (förfrågningar om expertseminariet)
Kontaktchef Ira Leväaho, tfn 050 5058 152, Helsingfors universitets samhällsrelationer (om den offentliga diskussionen vid universitetet)

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter