Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland leder grupp som främjar innovativ utvecklingsfinansiering - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 6.9.2012 | Utrikesministeriet

Finland leder grupp som främjar innovativ utvecklingsfinansiering

Utrikesministeriet
Finansministeriet
Pressmeddelande 209/2012
6.9.2012

I början av september tog Finland emot ordförandeskapet för en internationell grupp som ska främja innovativa modeller för utvecklingsfinansiering (The Leading Group on Innovative Financing for Development). Ordförandeskapet stärker Finlands roll som förespråkare för och utvecklare av nya modeller för utvecklingsfinansiering, vilket är en målsättning både i regeringsprogrammet och i det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet. Den modell som Finland har utvecklat för att rikta eventuella intäkter från auktioner med utsläppsrätter till utvecklingssamarbetet, har varit inspirerande också för andra.

För att vi ska kunna svara på framtidens utmaningar gällande hållbar utveckling kommer betydelsen av nya finansieringskällor, både inom den privata och den offentliga sektorn, att öka som komplement till det traditionella biståndet. Samtidigt är det viktigt att se till att finansieringen verkligen stödjer en hållbar utveckling i fattiga länder och ländernas ägarskap i genomförandet. När man utvärderar nya finansieringsmekanismer är det viktigt att instrumentens effektivitet, rättvisa, kostnadseffektivitet och genomskinlighet garanteras. Ett exempel på innovativ finansiering är den skatt på flygbiljetter som man infört i Frankrike.

Finland har gett synlighet åt innovativa finansieringskällor och skattefrågor genom att stödja OECD:s arbetsgrupp för skatte- och utvecklingsfrågor och genom att arrangera ett internationellt möte om internbeskattning i Helsingfors i juni 2012 tillsammans med Tax Justice Network och servicecentralen för finländska frivilligorganisationer Kepa.

Leading Group on Innovative Financing for Development har verkat sedan 2006. I gruppen ingår 63 stater och även internationella organisationer, frivilligorganisationer och finansinstitut (Världsbanken, regionala utvecklingsbanker, FN-organ) deltar i verksamheten. Av EU-staterna ingår förutom Finland också Belgien, Spanien, Holland, Italien, Storbritannien, Österrike, Cypern, Luxemburg, Polen, Frankrike, Rumänien, och Tyskland i gruppen. Också Norge och Europeiska kommissionen är medlemmar. Ordförandeperioden är ett halvt år och ordförandeskapet innehas i tur och ordning av ett industriland och ett utvecklingsland. Gruppens permanenta sekretariat ligger i Frankrike. Tidigare ordförande är bl.a. Mali, Japan, Frankrike, Norge och Sydkorea.

I praktiken sköts ordförandeskapet i samarbete mellan utrikesministeriet och finansministeriet med stöd av centrala expertmyndigheter.

För mera information: rådgivare Iina Soiri, utrikesministeriet, tfn 09 1605 6172, fornamn.efternamn@formin.fi, ambassadrådet Pekka Hukka, utrikesministeriet, 09 1605 6033, fornamn.efternamn@formin.fi, och finanssekreterare Jussi Lehmusvaara, finansministeriet, tfn 02955 30186, fornamn.efternamn@vm.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter