Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Budgetproposition för utrikesministeriet 2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 17.9.2012 | Utrikesministeriet

Budgetproposition för utrikesministeriet 2013

Pressmeddelande 214/2012
17.9.2012

I budgetpropositionen för 2013 föreslås sammanlagt 1 298,4 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde.

För ministeriets omkostnader föreslås i budgetpropositionen 196,2 miljoner euro. Ministeriet bereder sig för Finland eventuella medlemskap i FN:s säkerhetsråd under perioden 2013–2014. Finland fortsätter att förnya utrikesrepresentationens struktur och verksamhetsmodeller och förändringar kommer att genomföras också under 2013. Resurser riktas särskilt till sådana länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Samarbetet med övriga centrala aktörer inom exporten och internationaliseringen effektiveras utgående från Team Finland-konceptet och idén om Finlandshus utomlands. Viseringsverksamheten utvecklas vidare genom att servicecentralen för viseringar i Kouvola börjar behandla visum, oberoende av land och ort. I kommunikationen med allmänheten ska utrikesministeriet satsa på webbkommunikation och sociala medier.

För utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor föreslås 62,8 miljoner euro i enlighet med ramarna för förvaltningsområdet. För civilpersonalens deltagande i krishantering föreslås 17,4 miljoner euro. I anslaget ingår 400 000 euro för fredsmedling. Enligt uppskattning kommer det att finnas sammanlagt 530 avlönade anställda i militära och civila krishanteringsinsatser 2013.

Statens utgifter för utvecklingssamarbete beräknas till sammanlagt 1 118,3 miljoner euro, vilket enligt aktuella prognoser motsvarar ca 0,55 procent av bruttonationalinkomsten. Efter halva regeringsperioden ska inkomster från auktionering av utsläppsrätter styras till klimatfinansieringen och utvecklingssamarbetet. Målet är att på så vis höja utvecklingssamarbetets andel av BNI. För momentet Egentligt utvecklingssamarbete under utrikesministeriets huvudtitel föreslås sammanlagt 892,6 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet hålls anslagen för 2013 på samma nivå som 2012.

Vid det 15:e partsmötet för FN:s ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC) åtog sig Finland en andel om 110 miljoner euro under åren 2010–2012 som en del av EU:s löfte om finansiering på kort sikt. Dessutom ska industriländerna enligt beslut i Cancún (2010) få till stånd ett årligt penningflöde om 100 miljarder USD till klimatåtgärder i utvecklingsländerna före år 2020. I budgetpropositionen för 2013 beräknas klimatfinansieringens andel av anslagen för utvecklingssamarbete vara ca 64 miljoner euro.

För en ökning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital föreslås 10 miljoner euro.

För medlemsavgifter och finansiella bidrag föreslås 90,1 miljoner euro i enlighet med ramarna för förvaltningsområdet.

I budgetpropositionen föreslås 3,2 miljoner euro till samarbetet kring Östersjön, Barents hav och de arktiska områdena. I verksamheten betonas i främsta hand politiken för den nordliga dimensionen och det multilaterala samarbetet i de regionala råden, det vill säga Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och Arktiska rådet.

För mera information: ekonomidirektör Risto Hakoila, tfn 09 1605 5870 och ekonomiplaneringschef Katja Bordi, tfn 09 1605 5990, angående utvecklingssamarbetet enhetschef Timo Olkkonen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 09 1605 6283 och överinspektör Laura Pietilä, tfn 09 1605 6234, angående samarbetet kring Östersjön, Barents och de arktiska områdena enhetschef Soili Mäkeläinen-Buhanist, tfn 09 1605 6186.

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 17.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter