Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands eventuella säkerhetsrådsperiod intresserade vid möte med frivilligorganisationerna - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.9.2012 | Utrikesministeriet

Finlands eventuella säkerhetsrådsperiod intresserade vid möte med frivilligorganisationerna

Pressmeddelande 217/2012
21.9.2012

Utrikesminister Erkki Tuomioja och utvecklingsminister Heidi Hautala träffade representanter för finländska frivilligorganisationer den 19 september. Syftet med det årliga evenemanget var att höra frivilligorganisationerna och diskutera Finlands mål i FN:s generalförsamling med dem.

Båda ministrarna talade vid evenemanget och betonade i sina egna anföranden den stora vikt som säkerhetsrådsvalet har för Finland under generalförsamlingens kommande session och under de närmaste veckorna, när säkerhetsrådskampanjen kulminerar inför valdagen i oktober. Val av nya icke-permanenta säkerhetsrådsmedlemmar förrättas i FN:s generalförsamling den 18 oktober.

 

Minister Tuomioja och minister Hautala betonade i sina egna anföranden den stora vikt som säkerhetsrådsvalet har för Finland under generalförsamlingens kommande session. Foto: Eero KuosmanenMinister Tuomioja och minister Hautala betonade i sina egna anföranden den stora vikt som säkerhetsrådsvalet har för Finland under generalförsamlingens kommande session. Foto: Eero Kuosmanen

 

Enligt utrikesminister Tuomioja har Finlands kampanj gått bra. Tuomioja konstaterade att Finland har mycket kunnande och mycket att ge till säkerhetsrådets arbete. Under den egentliga säkerhetsrådsperioden kommer Finlands viktigaste mål att vara temat Kvinnor fred och säkerhet samt främjande av utvecklandet av FN:s fredsmäklingskapacitet. Finland kommer också att fortsätta att aktivt främja bl.a. de mänskliga rättigheterna, demokratiutvecklingen och rättsstatsprinciperna i sin FN-politik.

Minister Hautala lyfte i sitt anförande fram flera aktuella frågor i den globala utvecklingspolitiken. Som exempel på dessa nämnde hon bl.a. genomförandet av besluten från Rio+20-mötet om hållbar utveckling samt ingående av avtal om internationella utvecklingsmål efter 2015. Enligt minister Hautala är det viktigt att ta fram tillräckligt konkreta mål som stater och andra aktörer binder sig till. Dessutom konstaterade minister Hautala att kulminationen av Finlands säkerhetsrådskampanj är starkt närvarande under generalförsamlingens ministervecka i New York.

Medborgarorganisationerna visade stort intresse gentemot evenemanget och dess tema. Finlands säkerhetsrådskampanj och den eventuella säkerhetsrådsperioden väckte mest intresse i diskussionen. I flera debattinlägg gav deltagarna sitt stöd till de teman som Finland prioriterar och ansåg att de valts väl och med eftertanke. I flera debattinlägg framlades en önskan att växelverkan med medborgarorganisationerna ska fortsätta också under en eventuell säkerhetsrådsperiod.

Ytterligare information: chefen för enheten för FN och allmänna globala frågor Katri Viinikka, tfn 040 753 2730

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter