Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Bättre preventivmöjligheter för kvinnor i utvecklingsländerna tack vare finsk produkt - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 28.9.2012 | Utrikesministeriet

Bättre preventivmöjligheter för kvinnor i utvecklingsländerna tack vare finsk produkt

Meddelande 226/2012
26.9.2012

Idag offentliggjordes i New York ett internationellt initiativ, som ger 27 miljoner kvinnor i utvecklingsländerna tillgång till ett långvarigt och tillförlitligt preventivmedel.

”Initiativet förbättrar tillgången till preventivmedel, och därmed valmöjligheterna för kvinnor och flickor. Trygga preventivmedel leder till mindre dödlighet och sjukdom hos mödrar, och ger bättre möjligheter för kvinnorna att bestämma över sin egen kropp” säger utvecklingsminister Heidi Hautala som glädjer sig över initiativet.

I praktiken är det en finsk innovation som används; preventivimplantatet Jadelle som placeras under huden. Initiativet finansieras av Clinton Health Access Initiative, Norges, Britanniens, Sveriges och USA:s regeringar, Children’s Investment Fund Foundation och Bayerkoncernen, med flera.

Allt för tidiga och icke önskade graviditeter är betydande orsaker till barn- och mödradödligheten. Särskilt unga människor borde få bättre tjänster och information rörande preventiva metoder. Även om tjänsterna i samband med reproduktiv hälsa har ökat nästan överallt i världen under de senaste decennierna, och mera uppmärksamhet har fästs vid deras kvalitet, går det ofta så att de fattigaste inte får tillgång till dem. Dessutom sker framstegen i allt för långsam takt. Varje dag dör över 800 flickor och kvinnor på grund av dessa problem.

”Kvinnors och flickors hälsovårdstjänster är i allra högsta grad människorätts- och jämställdhetsfrågor, som Finland länge och envist har påverkat, bland annat i FN och EU”, säger minister Hautala.

”Långvariga och osynliga preventivmedel som detta lämpar sig väl för många utvecklingsländer, där hälsovård är svår att få och kvinnornas ställning ofta svag”, konstaterar Hautala. ”Själva initiativet är förstås också ett bra exempel på hur företag kan delta i globala utvecklingssträvanden”.

Initiativet stödjer också FN:s generalsekreterares strategi Varje kvinna, varje barn (Every Woman Every Child) och FN:s millenniemål. Tillgången till preventivmedel var temat för familjeplaneringskonferensen i London i juli, där också Finland deltog aktivt. Under konferensen gavs finansieringslöften för 4,6 miljarder dollar till familjeplanering, sexuell hälsa och reproduktiv hälsa.

Finland finansierar frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa huvudsakligen via FN:s befolkningsfond UNFPA, internationella och inhemska frivilligorganisationer.

Närmare upplysningar: minister Hautalas pressattaché Milma Kettunen tel. 040 522 9869, fornamn.efternamn@formin.fi och rådgivare Gisela Blumenthal tel. 09 1605 6437, fornamn.efternamn@formin.fi.
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter