Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minister Stubb träffade Iraks handelsminister Khairullah Hasan Babakr - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 28.9.2012 | Utrikesministeriet

Minister Stubb träffade Iraks handelsminister Khairullah Hasan Babakr

Meddelande 227/2012
27.9.2012

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb träffade idag den 27 september i Helsingfors Iraks handelsminister Khairullah Hasan Babakr, och en irakisk handelsdelegation, som gjorde ett tre dagars besök i Finland. Under den tiden träffade de, förutom minister Stubb, statsminister Jyrki Katainen och jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

I sin diskussion konstaterade ministrarna Stubb och Babakr att relationerna mellan Finland och Irak är goda och oproblematiska. Minister Stubb tog upp finska företags möjligheter att främja Iraks strävanden att utveckla sin industri, och fungera som partner i återuppbyggnadssammanhang, särskilt inom områden som byggnation, logistik, meteorologi, hälsovård och telekommunikation. Finsk miljöteknologi och energiteknologiska lösningar är likaså mycket konkurrenskraftiga. Minister Stubb tackade även Irak som visat sitt stöd för Finlands kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

Som avrundning på mötet träffade ministrarna och den irakiska delegationen representanter för finska företag, med vilka de förde rundabordsdiskussioner. I den irakiska delegationen ingick bland andra handelsministeriets högsta ledning, ordförande för Iraks centralhandelskammare och företagarförbund, samt Iraks ambassadör i Finland, Abdul Kaab. Förutom de finska företagen deltog representanter för centralhandelskammaren, Finpro, Finnvera, Finsk-arabiska handelsorganisationen och Finlands ambassadör i Damaskus Harri Mäki-Reinikka, som är ackrediterad i Irak, och hans efterträdare från och med 1 januari 2013, Kari Kahiluoto.

Närmare upplysningar: chefen för enheten för Mellanöstern och Nordafrika, Helena Tuuri, tel. 050 527 5409 och inspektör Jenny Sjöberg, tel. 040 590 3596.

Bakgrund

  • Finlands export till Irak varierar i hög grad, vilket beror på att det än så länge främst har handlat om stora enskilda leveranser av maskiner och apparatur. År 2011 låg Finlands export till Irak på 32,8 miljoner euro, medan den uppgick till 185 miljoner euro år 2008 då man levererade telenät. Import från Irak till Finland förekommer i praktiken inte alls.
  • Handelsminister Babakrs besök var det tredje Iranbesöket i ordningen på ministernivå efter år 1986. De föregående besöken inträffade år 2008 och 2009, och ett finskt ministerbesök gjordes till Irak år 2011.
  • EU och Irak har år 2012 undertecknat ett partnerskaps- och samarbetsavtal (Partnership and Cooperation Agreement) som utgör grunden för ett intensivare samarbete och en tätare dialog, samt främjar handel och investeringar. Finland har undertecknat avtalet som är tänkt att behandlas av statsrådet under hösten 2012. Finlands och EU:s mål är att främja handelsrelationerna med Irak, men partnerskapsavtalet erbjuder också möjlighet till bredare samarbete, bland annat när det gäller demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.
  • Som en del av Europeiska unionen stödjer Finland Iraks demokratiska strävanden.
  • Under åren 2003-2011 understödde Finland Irak med cirka 21 miljoner euro sammanlagt. Europeiska kommissionens humanitära stöd till de krisdrabbade irakierna uppgår i år till 10 miljoner euro, varav 3 miljoner riktas till Irak och 7 miljoner till irakiska flyktingar i Syrien, Jordanien och Libanon.
Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.9.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter