Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingsminister Hautala till Världsbankens årsmöte i Tokyo - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.10.2012 | Utrikesministeriet

Utvecklingsminister Hautala till Världsbankens årsmöte i Tokyo

Pressmeddelande 230/2012
10.10.2012

Utvecklingsminister Heidi Hautala deltar i Världsbanksgruppens årsmöte i Tokyo den 11–12 oktober. Mötet ska behandla de aktuella utmaningarna på världsmarknaden och konsekvenserna i utvecklingsländerna. I Tokyo kommer minister Hautala också att träffa den nya nobelpristagaren i medicin, stamcellsforskaren Shinya Yamanaka.

I samband med årsmötet sammanträder Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté. Huvudtema för mötet är arbete och den privata sektorns roll i att främja utveckling och bekämpa fattigdom. Världsbankens utvecklingsrapport för 2013, ”Jobs”, som utkom i början av oktober utgör underlag för diskussionen. Utvecklingskommittén behandlar också främjandet av jämlikhet mellan könen i Världsbanken och förebyggandet av naturkatastrofer och riskreducering på basis av rapporter som presenteras. Finland deltar i Världsbankens arbete som medlem i den nordisk-baltiska valkretsen. Minister Hautala deltar i en ministerdialog om hållbar utveckling med främjandet av grön ekonomi som tema.

Under ett parallellevenemang till årsmötet presenteras Finlands ordförandeskap i den internationella gruppen för innovativ utvecklingsfinansiering. Minister Hautala ska diskutera initiativ som kompletterar den offentliga utvecklingsfinansieringen, i stil med transaktionsskatten, tillsammans med företrädare för bland annat Frankrike, Mali, Tyskland, Benin och flera internationella organisationer. I gruppen ingår 63 stater och ett stort antal internationella och nationella organisationer och stiftelser.

Minister Hautala är ordförande för internationella Rädda Barnens seminarium om ojämlikhet som utmaning i utvecklingspolitiken, särskilt med tanke på utvecklingsmålen efter 2015. Minister Hautala har också flera enskilda möten med ministrar och Världsbankens ledning.

Minister Hautala träffar också den nya nobelpristagaren i medicin och Millenniumpristagaren professor Shinya Yamanaka vid en middag i Finlands ambassad.

För mera information: överinspektör Laura Torvinen, tfn 040 022 7577, fornamn.efternamn@formin.fi (i Tokyo, tidsskillnad +6 h) och utvecklingsministerns pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 5229869, fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter