Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU:s utvecklingsministrar diskuterar utvecklingsmål efter 2015 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 12.10.2012 | Utrikesministeriet

EU:s utvecklingsministrar diskuterar utvecklingsmål efter 2015

Pressmeddelande 233/2012
12.10.2012

Utvecklingsminister Heidi Hautala deltar i utvecklingsministermötet i rådet för utrikes frågor den 15 oktober i Luxemburg. På dagordningen står de globala utvecklingsmålen efter 2015, EU:s stöd till länder som genomgår samhälleliga förändringsprocesser och övergången från humanitärt bistånd till utvecklingssamarbete i områden som drabbas av naturkatastrofer och konflikter.

Angående utvecklingsmålen efter 2015 framhåller Finland vikten av att de ska vara tydliga, avgränsade och mätbara och av att utvecklingsländernas synpunkter beaktas. Det står redan nu klart att man inte kommer att uppnå FN:s millenniemål i sin helhet innan utgången av 2015. Att bekämpa fattigdom kommer med andra ord också i framtiden att vara en central utmaning.

När det gäller stödet till länder som genomgår samhällelig förändring, så kallade transitionsländer, ska man diskutera EU:s möjligheter att stödja dessa länders inre reformprocesser. Finland framhåller att den sociala jämlikheten bör stärkas och att stödet bör riktas till kvinnor, ungdomar och utsatta befolkningsgrupper. Initiativet till detta stöd har sitt ursprung i de samhälleliga omvälvningarna i Nordafrika och Mellanöstern, som lett till att EU har förnyat sin grannskapspolitik.

Ministrarna diskuterar också övergången från humanitärt bistånd till utvecklingssamarbete när man ska stärka resiliensen i samarbetsländerna. Resiliens innebär individens, ekonomins, samhällets och landets eller regionens förmåga att hantera, anpassa sig till och återhämta sig från krissituationer, orsakade av till exempel torka, konflikter eller naturkatastrofer. Finland betonar betydelsen av samarbete mellan olika stödformer för att man vid sidan om akut humanitärt bistånd ska kunna åtgärda de bakomliggande orsakerna till problemen och minska samhällets sårbarhet.

Under mötet ska ministrarna också godkänna slutsatser om civilsamhällets roll i utvecklingssamarbetet och om social trygghet. Slutsatserna om civilsamhället framhäver frivilligorganisationernas stora betydelse, både i EU-länderna och i samarbetsländerna. Organisationerna ses som strategiska aktörer som måste inkluderas i beslutsfattandet, och som påverkare, som till exempel kan förmedla aktuell information om olika befolkningsgrupper. Slutsatserna om social trygghet handlar om samhälleliga system som stödjer de mest utsatta grupperna, fattiga och utslagna. Genom social trygghet kan man oftast allra effektivast åtgärda bristande jämlikhet inom ett land.

Från Luxemburg reser utvecklingsminister Hautala till Bryssel där hon deltar i de årliga Europeiska utvecklingsdagarna som ordnas av Europeiska kommissionen. Tema för dagarna i år är hållbar och inkluderande tillväxt för att främja mänsklig utveckling. Minister Hautala deltar i två diskussioner varav den ena behandlar innovativt entreprenörskap bland kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika och den andra fattiga arbetande människors ställning. I Europeiska utvecklingsdagarna deltar ministrar från EU-länder och samarbetsländer, viktiga internationella påverkare och en bred skara frivilligorganisationer.

För mera information: utvecklingsministerns pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 5229869, och utrikesrådet Katja Ahlfors, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 09 1605 6272
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter