Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

UNESCO:s rapport Utbildning för alla: Bekämpa ungdomsarbetslöshet genom utbildning - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 16.10.2012 | Utrikesministeriet

UNESCO:s rapport Utbildning för alla: Bekämpa ungdomsarbetslöshet genom utbildning

Pressmeddelande 236/2012
16.10.2012

Ungdomsarbetslösheten och ungdomens bristande framtidsutsikter är ett hot mot en fredlig samhällsutveckling, varnar UNESCO:s rapport Utbildning för alla som publicerades i Paris på tisdagen. Man går miste om ett viktigt kapital, som utvecklingsländerna behöver för sin tillväxt.

År 2010 var var sjätte människa på jorden mellan 15 och 24 år. Samtidigt

 • är var åttonde unga människa arbetslös
 • är sannolikheten att en ung människa är arbetslös tre gånger större än att en fullvuxen är det
 • tjänar en femtedel av de unga i utvecklingsländerna under 1,25 dollar per dag
 • har en femtedel av de unga i utvecklingsländerna inte slutfört grundskolan
 • är 60 procent av Afrikas befolkning under 25 år.

Färdigheter som behövs i arbetslivet och utbildning som sysselsätter är utvecklingsutmaningar som lyfts fram i Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram. Finland har förbundit sig till programmet Utbildning för alla och främjar programmets principer både i sitt bilaterala samarbete och i multilaterala sammanhang. För tillfället stödjer Finland projekt med syfte att utveckla undervisningen i Etiopien, Moçambique, Nepal, Kosovo, Zimbabwe och Haiti. Till exempel i Nepal är uttryckligen ungas arbetslivsfärdigheter ett av de centrala utvecklingsmålen.

År 2011 fanns det 29 miljoner arbetsplatser färre än innan finanskrisen. De första som förlorade sina jobb var de utan utbildning. Personer utan utbildning hamnar också enklare in i en fattigdomsspiral och tvingas utföra underbetalt arbete som ofta är skadligt för hälsan.

När man kämpar mot ungdomsarbetslöshet räcker det inte att skapa arbetsplatser om ungdomarna saknar förutsättningarna att utföra arbetet, såsom kunskaper i att läsa, skriva och räkna. För det krävs minst en utbildningsnivå som motsvarar grundskolans högstadium och enligt UNESCO ska alla garanteras tillgång till andra stadiets utbildning före 2030. Färdigheter som främjar sysselsättning är särskilt viktiga för flickor och kvinnor. Till exempel i Pakistan kan en kvinna som kan läsa väl räkna med att tjäna 95 procent mera än sin icke-läskunniga syster.

71 miljoner barn i högstadieåldern står utan utbildningsplats. I länder med låg inkomstnivå inleder 52 procent av barnen andra stadiets utbildning, men i subsahariska Afrika endast 40 procent. Andelen som deltar i någon yrkesutbildning har sedan år 2000 stannat på anspråkslösa 11 procent av dem som inlett andra stadiets utbildning.

För att främja färdigheter som ökar sysselsättningen rekommenderar UNESCO

 • att hinder för övergången från grundskola till andra stadiets utbildning ska avskaffas, till exempel utgifter för familjen
 • att utbildningens inriktning på arbetslivet ska utvecklas och att man ska skapa nationella program för att utveckla arbetslivsfärdigheten i låg- och medelinkomstländer
 • att flexibla studiemöjligheter ska skapas också för dem som avbrutit sin skolgång – i de fattigaste länderna har upp till 40 procent avbrutit grundskolan, men skolgång som lämnas på hälft är ett problem också i industriländer

Rapporten Utbildning för alla manar finansiärerna att hålla sina löften och betala det årliga underskott på 16 miljarder dollar som behövs för att uppnå målen. För närvarande utvecklas finansieringen åt det motsatta hållet: utvecklingsmedlen för utbildningssektorn minskade globalt med 3 procent 2011 – för första gången sedan 1997.

164 FN-stater förband sig till programmet Utbildning för alla år 2000. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inledde i september 2012 det globala initiativet Education First som ska förnya Utbildnings för alla.

Statistiken i UNESCO:s rapport visar på betydande framsteg sedan 2000. Men med den nuvarande takten hamnar vi ändå långt efter målsättningen att ha alla barn i skolan före 2015:

 • Fortfarande går 61 miljoner barn inte i grundskola. Hälften av barnen som inte har tillgång till grundskola finns i subsahariska Afrika.
 • Allt för många barn avbryter skolan innan de avlagt grundskolan. I subsahariska Afrika avbryter årligen 10 miljoner barn sin skolgång.
 • Det behövs 5,4 miljoner lärare till, i subsahariska Afrika behövs det över två miljoner lärare. Utbildningens kvalitet måste förbättras genom utveckling av lärarutbildningen. Till exempel i Mali kan 80 procent av dem som gått två år i grundskola inte läsa ett enda ord.
 • Under hälften av världens barn deltar i någon form av förskoleverksamhet som främjar inlärningen, i de fattigaste länderna en sjättedel. Undernäring försvagar inlärningsförmågan för en fjärdedel av världens under femåriga barn.
 • Det finns fortfarande 775 miljoner vuxna som inte är läs- och skrivkunniga, och två tredjedelar av dem är kvinnor. Av alla analfabeter bor 37 procent i Indien.

Mera on ämnet: 

Mera information om Finlands utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn:
rådgivare i utbildningsfrågor Jussi Karakoski, jussi.karakoski@formin.fi, tfn 09-160 56338

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter