Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland beviljar 9,5 miljoner euro i humanitärt bistånd till krisområden i världen - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 19.10.2012 | Utrikesministeriet

Finland beviljar 9,5 miljoner euro i humanitärt bistånd till krisområden i världen

Pressmeddelande 239/2012
19.10.2012

Utrikesministeriet har genom utvecklingsminister Heidi Hautalas beslut beviljat 9,46 miljoner euro humanitärt bistånd till de krisdrabbade i världen vid höstens utdelning. I och med det har Finland sammanlagt beviljat över 83 miljoner humanitärt bistånd 2012. Höstens utdelning av humanitärt bistånd riktas till Afrika, Asien och Mellanöstern.

Syftet med det humanitära biståndet är att rädda liv och lindra mänskligt lidande i krissituationer. Samtidigt som man lindrar akut nöd försöker man också hitta långsiktiga lösningar. Finlands humanitära bistånd utgår huvudsakligen från FN-organens gemensamma årliga vädjan, men i höstens utdelning beaktas också andra så kallade bortglömda kriser som fått sämre finansiell respons.

I Sahel har en av årets värsta humanitära kriser utvecklats och 1,3 miljoner euro extra bistånd riktas till området. Livsmedelskrisen som huvudsakligen orsakats av torka förvärras ytterligare av de fortgående våldsamheterna i norra Mali, som redan drivit över 300 000 människor från sina hem. Sammanlagt 2 miljoner euro riktas till Demokratiska republiken Kongo och Stora sjöregionen i centrala Afrika. Två miljoner beviljas också till Afrikas horn där hjälpbehovet fortfarande är betydande trots att situationen förbättrats en aning.

Till mindre uppmärksammade humanitära kriser beviljas 2,5 miljoner euro som riktas till Liberia, Sydsudan, Pakistan och Jemen. För att svara mot den förvärrade flyktingsituationen i Mellanöstern beviljas en miljon euro till områdets palestinska flyktingar och 0,4 miljoner euro till de syriska flyktingarna i Jordanien.

Den främsta kanalen för höstens utdelning är FN:s livsmedelsorganisation, WFP (3,7 miljoner euro). Övriga FN-kanaler är barnfonden UNICEF (1,5 miljoner euro) och den palestinska flyktingorganisationen UNRWA (1 miljon euro). Internationella rödakorsrörelsen understöds med 1,5 miljoner euro genom Finlands Röda Kors. Andra finländska biståndskanaler är Kyrkans utlandshjälp och Fida International, som beviljas sammanlagt 1,7 miljoner euro. Med hjälp av utrikesministeriets stöd skickar de finländska organisationerna personal och material till hjälpinsatser.

För mera information: enhetschef Ulla-Maija Finskas, enheten för humanitärt bistånd, tfn 0400 431 921och projektassistent Olivia Packalén-Peltola, tfn 09 1605 6345
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 19.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter