Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland lägger ner en del av sitt stöd till Moçambiques skogsprogram - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 29.10.2012 | Utrikesministeriet

Finland lägger ner en del av sitt stöd till Moçambiques skogsprogram

Pressmeddelande 250/2012
29.10.2012

Utrikesministeriet har låtit utföra två specialrevisioner av det stödprojekt för Moçambiques nationella skogsprogram som Finland finansierar. På grund av oklarheter som uppdagats i verksamheten har utrikesministeriet beslutat lägga ner sitt stöd till programmet, vilket kanaliseras genom Moçambiques jordbruksministerium. Samtidigt skjuter Finland upp det planerade samarbetet för att utveckla Moçambiques jordbruk.

Utvecklingsminister Heidi Hautala som för närvarande är på besök i Moçambique har diskuterat frågan i förhandlingarna om landsprogrammet med Moçambiques utrikesminister Oldemiro Baloi och jordbruksminister Jose Condungua Pacheco. "Vi måste ingripa i oklarheterna och utreda förutsättningarna för ett samarbete. Samarbetet grundar sig på förtroende", konstaterade minister Hautala.

Genom stödprojektet för skogsprogrammet har man stött skogsinventarier, skogsplantering och en kartläggning av jordägarförhållandena i Moçambique. Budgeten för projektet för åren 2009-2014 var 21,54 miljoner euro, varav Finlands andel var 11,44 och Moçambiques andel 10,1 miljoner euro. Finlands stöd till projektet har varit uppdelat i tekniskt bistånd som getts av ett konsultföretag och finansiering av verksamhet på fältet genom Moçambiques allmänna sektorprogram för jordbruk. METLA:s stöd för stävjande av klimatförändringen och anpassningen till den, vilket hör till helheten men utgör en självständig del, fortsätter.

Misstankarna om missbruk uppdagades på våren 2011. Därför frös Finland överföringen av medel till projektet i juni 2011 och inledde en specialrevision, vilken blev klar i november-december 2011. Revisionen riktade sig mot Moçambiques skogsadministration på den centrala nivån (DNTF) samt mot åtgärder som utförts inom provinserna Cabo Delgado, Niassa, Nampula och Zambezia. Revisionen som baserade sig på sampling utfördes av KPMG. Som en uppföljninig av denna revision lät utrikesministeriet utföra en annan revision som utfördes i april-maj 2012. Revisionerna pekade på missbruk och på bristfälligheter i bokföringen. För närvarande utreds omfattningen av missbruket och alternativ för återlämnande av medlen. Enligt KPMG:s uppfattning borde man återindriva hundratusentals euro av Moçambique.

Inspektioner och utvärdering av verksamheten hör som en väsentlig del till utrikesministeriets normala övervakning av projekten. De oklarheter som nu uppdagats innebär att denna övervakning fungerar.

Ytterligare information: överinspektör Sauli Heinimaa, enheten för intern revision, tfn 09 1605 5946
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 29.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter