Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland deltar i Nato-övningen Crisis Management Excercise 2012 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 31.10.2012 | Utrikesministeriet

Finland deltar i Nato-övningen Crisis Management Excercise 2012

Pressmeddelande 255/2012
31.10.2012

Finland kommer som partnerland att delta i Natos övning Crisis Management Exercise 2012 den 12–16 november och i samband med den i övningen Cyber Coalition 2012. Crisis Management Exercise är en övning i beslutsfattande och konsultation som ordnas varje år. Övningen är nu för femte gången öppen också för partnerländerna. Finland har deltagit i de fyra tidigare övningarna som var öppna för partnerländer 2005, 2008, 2010 och 2011.

I år deltar förutom Natos medlemsstater också partnerländerna Finland och Sverige. I övningen deltar Natos högkvarter och strategiska militära staber samt civil och militär personal från de deltagande ländernas huvudstäder och Natorepresentationer. Från Finland deltar utrikesministeriet och Finlands Natorepresentation i Bryssel, försvarsministeriet, huvudstaben och vid behov andra myndigheter.

Finlands avsikt är att öva konsultationer mellan ett partnerland och Nato och myndighetssamarbete mellan staterna. I övningarna behandlas omfattande säkerhetshot, såsom terrorism, spridning av massförstörelsevapen och cyberhot. En del av dessa inträffar i övningens scenario i Finlands närområden.

För mera information: enhetschef Outi Holopainen, utrikesministeriets politiska avdelning, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 09-1605 5480, konsultativa tjänstemannen Karoliina Honkanen, försvarsministeriets enhet för försvarspolitik, tfn 02-95 140 314, utrikessekreterare Juha Rainne, Finlands representation vid Nato I Bryssel, tfn +32 477 696 031, och Natos mediecentrum, tfn +32 2 707 5041.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 31.10.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter