Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ryssland fortfarande den intressantaste och mest utmanande marknaden för finländska företag - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 5.11.2012 | Utrikesministeriet

Ryssland fortfarande den intressantaste och mest utmanande marknaden för finländska företag

Pressmeddelande 259/2012
5.11.2012

Ryssland är fortfarande den mest lockande marknaden för finländska företag med internationaliseringsplaner. Exportfrämjande resor till olika delar av Ryssland intresserar företagen. Samtidigt är Ryssland det land som upplevs som mest problematiskt när det gäller hinder för handel och investeringar. Också EU:s marknad skulle kräva extra uppmärksamhet. Detta framkommer i resultaten av den enkät om internationalisering och handelshinder som riktades till finländska företag.

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb är nöjd med den aktiva responsen från företagen.

”En växande grupp små och medelstora företag vill bli internationella. Det är en mycket välkommen signal och jag uppmanar företagen att utnyttja de exportfrämjande resorna och andra internationaliseringstjänster. Resorna görs till sådana marknader som intresserar företagen och där man på grund av till exempel handelshinder behöver extra draghjälp av mig eller andra ministrar.”

Enkäten om internationalisering och handelshinder som gjordes inom ramarna för nätverket Team Finland samlade in svar från 600 finländska företag. Företagen framförde önskemål om exportfrämjande resor till 650 olika mål och rapporterade om ca 1 200 hinder för handel och investeringar. Av hindren förekom en betydande andel (30 procent) i Ryssland. Trots problemen upplevs ändå Ryssland som en intressant marknad, landet var etta på önskelistan över mål för de exportfrämjande resorna.

”Det är helt klart att Rysslands nyligen genomförda WTO-medlemskap och möjligheterna på den ryska marknaden gör landet till en lockande marknad för en allt större skara finländska företag”, konstaterar minister Stubb.

Förutom Ryssland finns det också intresse bland annat för Kinas, USA:s och Indiens marknader. Där stöter också de finländska företagen i medeltal oftare på svårigheter än i andra länder. För små och medelstora företag är EU:s inre marknad ett naturligt första steg på vägen mot internationalisering och företagen önskar sig också offentliga internationaliseringstjänster på EU-marknaden. EU-länderna är inte heller de helt oproblematiska och företagen rapporterar om flera handelshinder som de har stött på.

Enkäten var ett initiativ av nätverket Team Finland och genomfördes i praktiken av utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finpro, Finlands näringsliv EK, Centralhandelskammaren, Internationella handelskammaren ICC, Företagarna i Finland och Förbundet för Finsk Handel.

Företag kan också i fortsättningen delge sina önskemål angående internationaliseringstjänster och rapportera om handelshinder till utrikesministeriet eller de andra samarbetsparterna i Team Finland.

Kontaktinformation: Utrikesministeriet, enhetschef Ilkka Saarinen, tfn (09) 160 56327, och handelsrådet Heli Siikaluoma, tfn (09) 160 56528, e-post: tradebarrier(at)formin.fi.

Webbformulär: http://formin.finland.fi/kauppapolitiikka/kaupanesteet.

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter