Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europadomstolens dom i ett mål om rätten till skydd för privat- och familjeliv - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 13.11.2012 | Utrikesministeriet

Europadomstolens dom i ett mål om rätten till skydd för privat- och familjeliv

Pressmeddelande 266/2012
13.11.2012

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, har idag avgett en dom enligt vilken rätten till skydd för privat- och familjeliv, som garanteras i Europakonventionens artikel 8, inte har kränkts. I övrigt avvisades klagomålet.

Den klagande ansåg att hennes rätt till skydd för privat- och familjeliv kränkts eftersom fastställandet av hennes könstillhörighet hade gjorts beroende av att hennes äktenskap ändrades till ett registrerat partnerskap. Dessutom ansåg den klagande att hon utsatts för diskriminering enligt artikel 14 när hon inte fick ändra sin personbeteckning från manlig till kvinnlig när hon bytt kön.

På eget initiativ tog Europadomstolen upp artikel 12 om rätten att ingå äktenskap och grunda familj, men ansåg ändå till sist att det inte var nödvändigt att undersöka fallet utgående från denna artikel.

Europadomstolen konstaterade i domen att äktenskap enligt finsk lag enbart är möjligt mellan personer av olika kön och inte mellan personer av samma kön. Europadomstolen konstaterade också att den klagande kan få en kvinnlig personbeteckning om hennes partner godkänner att deras äktenskap ändras till ett registrerat partnerskap. Om hon inte godkänner det, har den klagande möjligheten att skilja sig.

Angående artikel 14 konstaterade Europadomstolen att den klagande jämför sin situation med alla andras, också icke-transsexuella och med ogifta transsexuella. Enligt domstolen är dessa situationer inte tillräckligt lika för att vara jämförbara och därför kan inte den klagande hävda att hon är i samma situation som sådana personer. Europadomstolen tillade att problemet ligger i att Finlands lagstiftning gör äktenskap mellan personer av samma kön omöjligt. Artiklarna 8 och 12 förpliktigar inte till att tillåta äktenskap mellan personer av samma kön. Inte heller artikel 14 i kombination med artikel 8 kan tolkas så att staterna är förpliktigade att godkänna äktenskap mellan personer av samma kön. Därför har den klagande inte diskriminerats när hon inte tilläts en kvinnas personbeteckning. Detta gäller också fast hon skulle vara i samma situation som icke-transsexuella och ogifta transsexuella.

För mera information: enhetschef Arto Kosonen, tfn (09) 1605 5729 eller lagstiftningsrådet Päivi Rotola-Pukkila, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 09 1605 5725.


 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter