Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingspolitiska kommissionen: Intäkterna från utsläppshandeln behövs för att uppnå 0,7 procent - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 14.11.2012 | Utvecklingspolitiska komissionen

UTVECKLINGSPOLITISKA KOMMISSIONEN
www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Pressmeddelande 267/2012
14.11.2012

Utvecklingspolitiska kommissionen: Intäkterna från utsläppshandeln behövs för att uppnå 0,7 procent

Utvecklingspolitiska kommissionen uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att regeringsprogrammets mål att höja utvecklingsanslagen till 0,7 procent av bruttonationalprodukten ska uppnås före 2015. Intäkterna från auktionen med utsläppsrätter bör riktas till utvecklingssamarbete och klimatåtgärder.

”Ökningen av Finlands utvecklingsfinansiering under de senaste åren har ingett hopp. Finland var på god väg att bli en del av OECD:s toppländer och ett av föregångarländerna i 0,7-gruppen. Men nu har den positiva utvecklingen stannat upp”, konstaterar ordföranden för Utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot Jouko Jääskeläinen.

År 2011 uppnådde fem länder 0,7-procentsmålet för utvecklingsfinansieringen: Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Finlands utvecklingssamarbete får 0,53 procent av BNP.

I rambeslutet för statsfinanserna och i budgetpropositionen frystes utvecklingsanslagen under 2013–2014 på samma nivå som 2012 och för 2015 planeras nedskärningar på 30 miljoner euro. Enligt de rådande ekonomiska prognoserna kommer utvecklingsfinansieringens andel av BNP rentav att falla under 0,5 procent 2015.

Regeringen har lovat sträva efter att uppnå 0,7 procent genom att rikta inkomsterna från auktionen med utsläppsrätter till utvecklingssamarbete och klimatåtgärder från och med halva regeringsperioden. EU:s auktion med utsläppsrätter börjar i slutet av detta år.

”Nu är regeringsprogrammets löfte viktigt och måste uppfyllas. Det skulle i vilket fall som helst vara mera konsekvent att ta utvecklingsanslagen direkt ur statsbudgeten”, påpekar Jääskeläinen.

FN:s millenniemål går ut 2015 och det första målet är att halvera den extrema fattigdomen i världen. Det är på Finlands och andra industriländers ansvar att stödja utvecklingsländerna så de kan uppnå målen, bland annat just genom finansiering. Det har skett framsteg angående millenniemålen, men finanskrisen hotar att bromsa den positiva utvecklingen. Minskningen av utvecklingsfinansieringen började förra året.

”Globala utmaningar framträder allt snabbare och tydligare i dagens värld. De påverkar omedelbart också Finlands ekonomi och välfärd. Utvecklingssamarbetet är ett oersättligt verktyg för att svara mot dessa utmaningar. Vi måste värna om dess mängd och kvalitet också under ekonomiskt svårare tider”, säger Jääskeläinen.

För mera information:
Jouko Jääskeläinen, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot, tfn 050 512 0782,
fornamn.efternamn@eduskunta.fi
Miia Toikka, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, fornamn.efternamn@formin.fi

 

Utvecklingspolitiska kommissionen tillsätts av statsrådet och är ett rådgivande organ som följer och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer. Kommissionen utvärderar också utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet och följer den offentliga utvecklingsfinansieringens nivå. Kommissionen är parlamentariskt och samhälleligt representativ. www.kehityspoliittinentoimikunta.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter