Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Elisabeth Rehn återinvald i Internationella brottsmålsdomstolens offerfonds styrelse - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 15.11.2012 | Utrikesministeriet

Elisabeth Rehn återinvald i Internationella brottsmålsdomstolens offerfonds styrelse

Pressmeddelande 269/2012
15.11.2012

Internationella brottsmålsdomstolens (ICC) medlemsstater valde vid sitt årsmöte som inleddes 14.11.2012 minister Elisabeth Rehn för en andra period i Brottsofferfondens styrelse.

Minister Rehn valdes till styrelsemedlem för första gången i november 2009, och hon har fungerat som fondens ordförande sedan mars 2010.

Rehn är en internationellt erkänd människorättsexpert, som tidigare varit riksdagsledamot, försvarsminister, jämställdhetsminister och Europaparlamentariker samt FN:s rapportör för mänskliga rättigheter och FN-generalsekreterarens särskilda sändebud i forna Jugoslavien, med mera. Under de senaste åren har hon ägnat sig åt internationella uppdrag. I synnerhet kvinnors ställning i krig och deras roll i fredsbyggandet har spelat en stor roll i Rehns arbete.

Brottsofferfonden inrättades år 2002 och dess verksamhet fokuserar på att hjälpa offren för brott som behandlas i Internationella brottmålsdomstolen och offrens familjer. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att styra brottsofferfondens verksamhet och resursfördelning och att samordna och övervaka biståndsprojekt. 

Särskilda målgrupper för brottsofferfondens biståndsverksamhet är bland annat offer för sexuellt våld och före detta barnsoldater. Fondmedlen används främst till offrens fysiska och psykiska rehabilitering och till materiellt stöd. 84000 brottsoffer har redan fått sedan genom fonden. Fonden kan också betala offren skadestånd eller annan gottgörelse på basis av ICC:s rättegångsbeslut. Fonden står i beredskap att verkställä domstolens beslut angående ersättning i domstolens första avgörande, där Thomas Lubanga dömdes för att ha rekryterat och utnyttjat barnsoldater i striderna i Demokratiska republiken Kongo. 

Finland är en av brottsofferfondens största finansiärer.

Internationella brottsmålsdomstolen har permanenta straffrättsliga befogenheter. Till ICC:s behörighet hör de allvarligaste internationella brotten såsom massförstörelse, folkmord, brott mot mänskligheten och allvarliga krigsförbrytelser, som har skett efter att dess stadga trädde i kraft i juli 2002. Domstolen är ett komplement till nationella straffrättsliga befogenheter och den har sitt säte i Haag i Nederländerna.

För mera information: Minister Elisabeth Rehn, tel. 040-514 9369  och Satu Suikkari-Kleven, chef för enheten för folkrätt i utrikesministeriet, tel. 040-760 3578.

pdfMinister Rehns tal i sammanträde om offerfonds aktivitet (på engelska)

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter