Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minister Hautala: Det behövs ansvarstagande och öppenhet inom gruvsektorn - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 28.11.2012 | Utrikesministeriet

Minister Hautala: Det behövs ansvarstagande och öppenhet inom gruvsektorn

Pressmeddelande 283/2012
27.11.2012

Den 27 november öppnade utvecklingsminister Heidi Hautala en internationell konferens i Dipoli i Esbo om ansvarsfullhet inom gruvindustrin. Konferensen, som arrangeras av Östra Finlands universitet, Finlands akademi och arbets- och näringsministeriet, behandlar särskilt fattiga länders utsikter under det pågående uppsvinget inom gruvindustrin.

I sitt inlägg framhöll minister Hautala behovet av öppenhet, igenomskinlighet och ansvarsfullhet under processens gång. Hon betonade också att nyttan av naturresurserna ska delas rättvist.

”Också i ett utvecklat och välorganiserat land som Finland har det avslöjats grava brister som lett till omfattande och mycket allvarliga miljöproblem”, sade Hautala.

”Den kritiska och högljudda responsen från allmänheten, som också den här konferensen ådragit sig, visar att det är av största vikt att alla aktörer inom gruvbranschen går in för att föra en öppen diskussion med lokalinvånare, miljöskyddet, medierna och andra intressegrupper i samhället. Om man lyssnar öppet och ärligt är det lättare att korrigera verksamheten och uppnå bättre resultat”, förklarade Hautala. På minister Hautalas initiativ bjöds demonstranter som samlats utanför konferensbyggnaden in i salen för att berätta om sin syn på saken.

Under konferensen lanserades en så kallad verktygslåda för gruvbranschen inom ramarna för utrikesministeriets så kallade Initiativ för ett vidare Europa, Environmental Security, Mining and Good Governance within Wider Europe Initiative. Tillsammans har det finländska konsultföretaget Gaia, den icke-statliga organisationen Zoï Environment Network och kirgiziska experter sammanställt ett infopalket med råd om hur man uppskattar miljö- och samhällskonsekvenser och på så vis förebygger konflikter.

Finland stödjer initiativet för öppenhet inom gruvindustrin (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) vars mål är att säkerställa att intäkterna från gruvindustrin ger staterna skatteintäkter.

”Det gör det möjligt för fattiga stater att komma ifrån biståndsberoendet. Uppsvinget inom gruvindustrin skapar helt nya förutsättningar till utveckling, men innebär också stora risker. Ju mera ansvarsfullhet och ju öppnare förvaltning, desto större sannolikhet att också de fattigaste drar nytta av naturresurserna”, sade Hautala.

För mera information: pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869, fornamn.efternamn@formin.fi


 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.11.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter