Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Redogörelse om Finlands säkerhets- och försvarspolitik till riksdagen - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.12.2012

Redogörelse om Finlands säkerhets- och försvarspolitik till riksdagen

STATSRÅDETS KOMMUNIKATIONSAVDELNING
Pressmeddelande 406/2012
20.12.2012

Torsdagen den 20 december lämnade statsrådet till riksdagen en redogörelse om Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012. Redogörelsen grundar sig, på det sätt som förutsätts i regeringsprogrammet, på ett brett säkerhetsbegrepp. I redogörelsen behandlas särskilt helheter där man kan märka betydande förändringar efter den förra redogörelsen år 2009.

Redogörelsens granskningsperiod sträcker sig till 2020-talet, och den utgör grunden för styrningen av den finländska politiken i syfte att främja landets intressen och mål. I redogörelsen behandlas utvecklingstrenderna i den internationella omvärlden, Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer, utvecklandet av försvaret samt åtgärder för säkerställande av den övergripande säkerheten i samhället.

Till de viktigaste syftena för Finlands säkerhets- och försvarspolitik hör att trygga självständigheten, den territoriella integriteten och de grundläggande värderingarna, att främja befolkningens säkerhet och välfärd samt att upprätthålla ett fungerande samhälle. Finlands säkerhetspolitik innefattar både ett aktivt säkerhetsbyggande och åtgärder för att förutse och avvärja säkerhetshot.

Finlands säkerhet bygger på goda bilaterala relationer, ett starkt inflytande i Europeiska unionen och ett omfattande samarbete med andra stater och internationella aktörer. Finland medverkar i det internationella ansvarstagandet och deltar i utvecklandet av global styrning samt i arbetet med att lösa globala problem.

Ytterligare information: Olli-Pekka Heinonen, tfn 09–1602 2006 och Antti Vänskä, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 09–1602 2068, statsrådets kansli

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 31.12.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter