Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Regional konferens om våld mot kvinnor och våld i hemmet hålls i Helsingfors - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.1.2013 | Utrikesministeriet

Regional konferens om våld mot kvinnor och våld i hemmet hålls i Helsingfors

Pressmeddelande 1/2013
10.1.2013

Den 17 januari ordnar utrikesministeriet, Europarådet och Finlands delegation i Europarådets parlamentariska församling en regional konferens om Europarådets konvention mot våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. Konferensen öppnas av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Konferensens syfte är att öka kunskapen om konventionen bland parlamentariker, frivilligorganisationer, medierna och andra yrkesgrupper. Man ska föra en diskussion om nyttan av att ratificera konventionen och dela med sig av goda praxis och erfarenheter.

Representanter från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen och Ryssland deltar i konferensen. Under konferensen talar både finländska och utländska experter.

Våld mot kvinnor och våld i hemmet är en form av diskriminering och ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt globalt problem. Istanbulkonventionen är den första europeiska juridiskt bindande konventionen som befattar sig med våld mot kvinnor, och den globalt mest omfattande.

Syftet med konventionen är att hindra och förebygga våld, skydda offren och ställa utövarna inför rätta. Man strävar efter att påverka individers tänkesätt och attityder för att utrota våldet ur samhället. Konventionens mål är också att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att främja jämställdheten mellan män och kvinnor.

Finland undertecknade Istanbulkonventionen i maj 2011 och regeringens proposition om att ratificera konventionen ska enligt planen överlämnas till riksdagen under 2013. Konventionen har inte ännu trätt i kraft internationellt.

Konferensens språk är engelska och den simultantolkas till ryska.

Mera information

:
För mera information: lagstiftningsrådet Mia Spolander, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 09 160 5572, e-post: fornamn.efternamn@formin.fi och Katharina Bäckman, tjänsteman med ansvar för Europarådet, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn 09 1605 5956, e-post: fornamn.efternamn@formin.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter