Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation samlas i Helsingfors - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 15.1.2013 | Utrikesministeriet

Fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation samlas i Helsingfors

Pressmeddelande 6/2013
15.1.2013

Den 17–18 januari ordnar utrikesministeriet ett möte för fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation i Helsingfors. Företrädare för ca 30 stater, för fyra regionala organisationer och för FN deltar i mötet. Vängruppen verkar främst i New York.

Gruppen Friends of Mediation grundades 2010 under Finlands och Turkiets ledning i samband med FN:s generalförsamling och den består av både stater och organisationer. Gruppen arbetar för att utveckla fredsmedlingen och förbättra samordningen. I gruppen ingår för tillfället 34 stater, FN och de regionala organisationerna Arabförbundet, Afrikanska unionen (AU), Organisationen för stater i sydöstra Asien (ASEAN), EU, Amerikanska staternas organisation (OAS), Islamiska konferensorganisationen (OIC) och OSSE. Medlemsantalet har stigit betydligt under de gångna åren.

Mötet som hålls i Helsingfors är en del av gruppens verksamhet. Finland och Turkiet som är ordförande för gruppen arbetar aktivt för att utveckla FN:s fredsmedlingsverksamhet. Generalförsamlingens resolution om fredsmedling, som sammanställdes med stöd av vängruppen, satte igång en process som hösten 2012 resulterade i att man publicerade generalsekreterarens anvisningar för effektiv fredsmedling. Finland betonar särskilt att man måste stärka kvinnors roll i fredsprocessen för att uppnå stabil och hållbar fred.

”De regionala organisationernas roll är mycket betydelsefull, eftersom de kan verka i närheten av konfliktområdena, de är väl förtrogna med orsakerna till konflikterna och de känner de olika parterna väl”, säger utrikesminister Erkki Tuomioja. Enligt minister Tuomioja har samarbetet mellan FN och de regionala organisationerna visat sig fruktsamt.

Företrädare för OAS, OIC, ASEAN, OSSE och EU deltar i mötet. Utrikesminister Erkki Tuomioja öppnar mötet den 17 januari.

För mera information: enhetschef Katri Viinikka, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn 040 753 3270

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter