Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU:s råd för utrikes frågor behandlade läget i Mali vid extraordinarie Brysselmöte - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 18.1.2013 | Utrikesministeriet

EU:s råd för utrikes frågor behandlade läget i Mali vid extraordinarie Brysselmöte

Pressmeddelande 13/2013
17.1.2013

Den 17 januari samlades EU:s råd för utrikes frågor till ett extraordinarie sammanträde i Bryssel på grund av den oroväckande situationen i Mali. Finland representerades av ständiga representanten Jan Store.

Vid sammanträdet diskuterades det aktuella läget och EU:s kommande åtgärder under ledning av Catherine Ashton, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik. Malis utrikesminister Tieman Hubert Coulibaly hade inbjudits som gäst.

Rådet beslöt att inrätta en militär EU-utbildningsoperation. Operation EUTM Malis uppgift kommer att vara att utbilda Malis armétrupper. Som operationens ledare fungerar den franska generalen François Lecointre. Förberedelserna sker så snabbt att operationen kan köra igång senast i mitten av februari.

EU kommer att utnämna en specialrepresentant för ärenden med anknytning till Sahelområdet.

I utrikesrådets uttalanden fördömer EU terroristgruppers anfall mot Malis armé. Anfallen utgör hot mot landets territoriella integritet och säkerhet. EU välkomnar de regionala aktörernas, det internationella samfundets och Frankrikes handlingar för att stabilisera läget. EU bereder finansiellt stöd för operation AFISMA, vars förverkligande Afrikas länder huvudsakligen ansvarar för. EU understryker vikten av den politiska processen för att stabiliteten i Mali ska säkras, samt uppmanar till en omfattande nationell dialog mellan olika grupper. EU är också beredd att gradvis utreda förutsättningarna för att återuppta utvecklingssamarbetet med Mali. EU verkar i nära samarbete och samordning med andra internationella aktörer, också när det gäller leveranser av humanitärt bistånd.

Utrikesminister Tuomioja har skrivit om Malis situation och EU:s åtgärder före sammanträdet i sin blogg: www.tuomioja.org/   (på finska)

Mera information: ambassadråd Johanna Birkstedt, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik te. 040 352 3556, utrikessekreterare Elina Rimppi, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen tel. + 32-2-2878 621.
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 18.1.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter