Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU:s utvecklingsministrar diskuterar utvecklingsmålen efter 2015 och krisen i Mali - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 8.2.2013 | Utrikesministeriet

EU:s utvecklingsministrar diskuterar utvecklingsmålen efter 2015 och krisen i Mali

Pressmeddelande 35/2013
8.2.2013

Utvecklingsminister Heidi Hautala deltar i EU:s inofficiella möte för utvecklingsministrar den 11–12 februari i Dublin. Mötets teman är bl.a. de internationella utvecklingsmålen efter 2015 och krisen i Mali.

Tidsfristen för de nuvarande millenniemålen löper ut 2015. Man har inlett beredningen av de internationella utvecklingsmålen efter dessa. Finland anser att det är viktigt att EU agerar enhälligt i förberedelserna och stöder FN:s roll som ansvarande och ledande instans. Ministrarna diskuterar ämnet också under en middag, där även Irlands före detta statsöverhuvud president Mary Robinson, rådgivaren till FN:s generalsekreterare Amina Mohammed och Donald Steinberg från Förenta staternas organ för utvecklingssamarbete deltar.

I fråga om Mali rådet det i EU enhällighet om att de grundläggande orsakerna till krisen inte försvinner genom den militära insatsen. Vid sidan av militära åtgärder behövs det både humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, som bidrar till att nå stabilitet och hållbara förändringar. Det flyktingskap och de omfattande utvecklingsutmaningar som krisen har orsakat kommer att kräva flera års ansträngningar. Utvecklingsministrarna dryftar metoder för utvecklingssamarbetet i en ytterst svår situation.

Ministrarna diskuterar även fortsättningen på det internationella stödet med början i katastrofhjälp och genom återuppbyggnad till långsiktigt utvecklingssamarbete. Den återkommande krisbenägenheten på Afrikas horn fick EU att utarbeta en plan för övergripande verksamhet i slutet av 2011. Planen syftar till att stärka läget på Afrikas horn och samhällenas situation och att minska deras beroende av katastrofhjälp. Det är i hög grad fråga om stärka kontinuiteten mellan det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet, men även om att beakta den politiska situationen. Ministrarna diskuterar hur erfarenheterna av EU:s gemensamma strategi för Afrikas horn skulle kunna utnyttjas även på andra områden. Finland anser att ett nära samarbete är viktigt för att man vid sidan om akut humanitärt bistånd ska kunna sätta sig in i orsakerna till krisen och minska samhällenas sårbarhet.

För mera information: Milma Kettunen, utvecklingsministerns pressattaché, tfn 040 522 9869, och Katja Ahlfors, utrikessekreterare, enheten för allmän utvecklingspolitik, tfn 09–1605 6272

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.2.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter