Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 6/2013 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 6/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.


Vecka 6

Det politiska livet intensifierades klart när riksdagen återupptog sitt arbete och EU:s budgetförhandlingar ledde till resultat. Både presidenten och talmannen fördömde skarpt knivangreppet i Jyväskylä (se Debatt i Finland vecka 5) vid riksdagens högtidliga öppnande. Oppositionen och speciellt Sannfinländarna kritiserade kraftigt regeringens och statsministerns agerande i samband med EU:s budgetuppgörelse som enligt dem blev dyr för Finland. Svaret var att Finland betalar lika mycket som likvärdiga länder. Tidpunkten för ekonomiska uppgörelser i regeringen närmar sig och det märktes klart i form av vädjanden till arbetsmarknaden och nya utsapel.


Vädjan till arbetsmarknaden

Både statsminister Jyrki Katainen (Saml.) och finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) vädjade vid sina respektive partimöten i slutet av veckan till arbetsmarknadens parter. Urpilainen vädjade till parterna genom att be dem sitta ner, göra upp om gamla stridsfrågor och vissa vägen mot en bättrre framtid och högre sysselsättning. Katainen hoppades på ansvarstagande och efterlyste en löneuppgörelse redan i vår (Avtalen löper ut först i slutet av året).

Stridsplansdebatt förestår

Finland står inför en allvarlig diskussion om det framtida luftförsvaret. De nuvarande Hornet-stridsplanen tas ur bruk först i slutet av 2020-talet men senast tio år innan måste beslut om vad som kommer istället fattas. Enligt försvarsminister Carl Haglund (Sfp) handlar det om en investering på minst fem miljarder euro, vilket motsvarar försvarets investeringsutgifter under tio år. Därför krävs antingen separat finansiering eller en alternativ lösning. Den debatten måste äga rum under nästa valperiod.

Försvarsdebatt i riksdagen

Utgifterna för försvaret under kommande år var starkt framme då riksdagen debatterade regeringens säkerhetspolitiska redogörelse. Försvarets egna beräkningar gör gällande att den nuvarande försvarsnivån kan upprätthållas efter 2015 endast om försvarsanslagen på årsnivå ökar med 150 miljoner euro. Denna uppfattning fick under debatten brett stöd även om regeringen inte ville binda nästa regerings händer i frågan. Endast Vänsterförbundet motsatte sig en ökning och flera förslag om även större höjningar framöver gjordes.

Ovanligt talmansval

Centern valde att ställa upp en egen kandidat när riksdagen valde talmän. Utspelet väckte diskussion då omröstning mellan flere kandidater till talmansposterna inte förekommit sedan 1960-talet. Riksdagens tre största partier behöll tradiontionsenligt posterna även om Centerns tidigare partiledare Mari Kiviniemi fick ströröster från övriga partier. Eero Heinäluoma (Sdp) fortsätter som talman och biträds av vicetalmännen Pekka Ravi (Saml.) och Anssi Joutsenlampi (Sannf.).

Ingen lösning på utbildningskonflikten

Såväl fackcentralen FFC (finska LO) som tjänstemannacentralen FTFC förkastade i början av veckan det föreslag till lösning av vidareutbildningskonflikten som Finlands näringsliv lagt fram (Se tidigare Debatt i Finland). Organisationerna följde upp med ett eget förslag som avsåg att garantera alla anställda de utlovade tre skolningsdagarna den utdragna konflikten gällt. Finlands näringsliv svarade senare under veckan med att förkasta förslaget. Detta ansågs allmänt innebära att den djupa förtroendeklyftan mellan arbetsmarknadens parter fortsätter. Intrycket förstärktes ytterligare då näringslivet gick in för branschvisa löneförhandlingar i nästa omgång.Akademikerförslag till regeringen
Akademikernas centralorganisation Akava vill ha fler mammor ut i förvärvslivet genom satsningar på deltidsarbete och flexiblare dagvård. Organisationen publicerade under veckan en rad förslag till regeringen inför de så kallade halvtidsförhandlingarna. Bl.a. är Akava berett att ge upp en del fördelar om arbetsgivarnas ansvar för äldre anställda ökar. Vidare vill organisationen höja läropliktsåldern till 18 år och förkorta studietiderna genom att locka med mera lån men efterskänkning om den studerande blir snabbt färdig.

Konjunkturens botten nått

Konjunkturen har nu nått botten men ännu syns ingen uppgång. Så formulerade sig direktör Jussi Mustonen som vid Finlands näringsliv ansvarar för den ekonomiska politiken. Kommentaren gällde den senaste konjunkturbarometern som klart pekar på att bristen på efterfrågan nu hindrar tillväxten. Den tidigare bristen på arbetskraft på många håll är nu borta och orderingången svag.

Skriv ut

Uppdaterat 12.2.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter