Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Tuomioja deltar EU:s råd för utrikes frågor och i utrikesministermöte för den Nordliga dimensionen - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 15.2.2013 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja deltar EU:s råd för utrikes frågor och i utrikesministermöte för den Nordliga dimensionen

Pressmeddelande 38/2013
15.2.2013

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder den 18 februari i Bryssel. På dagordningen står EU:s södra grannskap, fredsprocessen i Mellanöstern, Irak, Mali och EU:s östliga partnerskap. Också Nordkoreas kärnvapenprov den 12 februari kommer att behandlas. Utrikesminister Erkki Tuomioja företräder Finland vid mötet.

När det gäller det södra grannskapet kommer utrikesministrarna huvudsakligen att diskutera situationen i Syrien. EU överväger att stärka sina insatser för att på fredlig väg stödja oppositionen och skydda civila. Utrikesministrarna kommer också att ta upp den aktuella situationen i Tunisien.

Angående fredsprocessen i Mellanöstern kommer diskussionen främst att handla om EU:s åtgärder för att få parterna att återuppta till fredsförhandlingarna. Utrikesrådet ska också diskutera det aktuella läget i Irak och hur EU på bästa sätt kan stödja stabilitet och enighet i landet.

Ministrarna diskuterar den senaste tidens utveckling i Mali och EU:s åtgärder för att stabilisera läget i området. EU håller på att inleda en militär utbildningsoperation i Mali.

När det gäller EU:s östliga partnerskap diskuterar rådet hur reformerna i partnerländerna framskridit och möjligheterna att fortsätta samarbetet mellan EU och partnerländerna. Genom denna diskussion förbereder man sig redan nu inför toppmötet om EU:s östliga partnerskap som hålls i Vilnius i november.

I samband med utrikesrådets möte deltar utrikesminister Tuomioja också i ett ministermöte för EU:s politik för den Nordliga dimensionen. Företrädare för EU, Ryssland, Norge och Island deltar i mötet. Mötet leds av EU:s höga representant Catherine Ashton och handlar om regionalt samarbete i de nordliga regionerna. Under mötet och middagen efteråt förs en ingående diskussion om samarbetet och utmaningarna kring Östersjön och Barents.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernandez, tfn 040 590 9855, utrikesminister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Pehrman, tfn 040 181 9257, enhetschef Soili Mäkeläinen-Buhanist, tfn 040 753 2528
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.2.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter