Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Hurdan vill vi att världen ska vara? Utvecklingsmålsättningarna efter år 2015 är temat för en internationell konferens i Helsingfors - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 8.3.2013 | Utrikesministeriet

Hurdan vill vi att världen ska vara? Utvecklingsmålsättningarna efter år 2015 är temat för en internationell konferens i Helsingfors

Pressmeddelande 49/2013
8.3.2013


Den 13 mars står utvecklingsminister Heidi Hautala värd för en internationell konferens där man diskuterar konflikternas, våldets och katastrofernas förödande följder, samt de nya utvecklingsmålsättningarna efter år 2015. Konferensen ingår i en global dialogprocess vars syfte är att bemöta de nya utvecklingsutmaningarna efter att millenniemålens frist har löpt ut. Deltagarna i konferensen är företrädare för FN:s medlemsstater, frivilligorganisationer och den privata sektorn samt FN-organisationer på hög nivå.

År 2000 enades världens ledare om att göra världen till en bättre plats och hur det skulle gå till. Man ställde upp åtta mål som skulle nås till år 2015. Tre av dem har man uppnått: fattigdomen är halverad, i slumområden har levnadsomständigheterna förbättrats liksom tillgången till rent vatten, och lika många flickor som pojkar börjar i grundskolan. Men mycket återstår att uträtta.

I och med att den utsatta tidpunkten närmar sig har diskussionen tagit fart i det internationella samfundet: Vilka är utmaningarna som utvecklingen står inför efter år 2015, och hur ska vi bemöta dem? I närmare hundra länder och i alla världsdelar har man ställt sig frågan ”Hurdan vill vi att världen ska vara?” Konferensen i Helsingfors är en del av denna FN-ledda dialogserie.

Katastrofer bromsar upp utvecklingen och gör att fattigdomen ökar. I Helsingfors kommer man att dryfta vilka beröringspunkter utvecklingen, konflikterna, våldet och katastroferna har, för att kunna utforma utvecklingsmål med vilkas hjälp man kan påverka kontaktpunkterna.

Helsingforskonferensen arrangeras av FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s kontor för fredsskapande arbete PBSO, FN:s kontor för katastrofriskreducering UNISDR och FN:s barnfond UNICEF i samarbete med Finlands utrikesministerium.

Närmare information: enhetschef Pirjo Suomela-Chowdhury, utrikesministeriets enhet för FN:s utvecklingsfrågor, fornamn.efternamn@formin.fi, tel. +358 9 1605 5565.

Läs mera: www.worldwewant2015.org/conflict ja www.fi.undp.org.
Twitter: @worldwewant2015, #post2015 #beyond2015 #Inequalities2015 #Conflict2015

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.3.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter