Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Förebyggande av konflikter, våld och katastrofer måste beaktas i utvecklingsmålen efter 2015 - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 14.3.2013 | Utrikesministeriet

Förebyggande av konflikter, våld och katastrofer måste beaktas i utvecklingsmålen efter 2015

Pressmeddelande 58/2013
14.3.2013

Över 100 representanter från mera än tjugo länder sammanträdde i Helsingfors den 13 mars för att diskutera hur man bättre ska kunna förebygga att konflikter, krig och katastrofer hindrar utveckling, ekonomisk tillväxt och de fördelar som de fört med sig.

Konflikternas och våldets natur håller på att förändras. Det går idag ett dödsoffer från ett regelrätt krig på nio dödsoffer på grund av organiserad brottslighet och konflikter inom stater. Många ledare anser nu att nya sorters konflikter kräver nya lösningar och nya åtgärder av regeringar och det internationella samfundet.

”Länder där det pågår en konflikt har oftast allvarliga problem när det gäller jämställdheten. Våldtäkter och annat könsrelaterat våld är ofta en särskilt vidrig aspekt av konflikter”, sade utvecklingsminister Heidi Hautala. ”Därför framhåller vi idag att konflikthantering, fredsbygge, katastrofberedskap och att motarbeta våld ska vara en integrerad del av utvecklingsmålen efter 2015. Detta innebär att särskild uppmärksamhet bör fästas vid att bekämpa alla former av våld mot kvinnor.”

Konflikter, krig och katastrofer har en mycket skadlig inverkan på samhället, ekonomin och miljön. Till exempel har den utdragna konflikten i Somalia bland annat resulterat i att en hel generation gått miste om chansen till högre utbildning. I Somalia kallas det här fenomenet en ”nationell katastrof”.
 

I Demokratiska republiken Kongo har 70 procent av barnen inte tillgång till skola på grund av den utdragna konflikten i landet.

”Konflikter, våld och katastrofer föder varandra. Därför är det viktigt att utveckla metoder som tacklar alla dessa på en gång inom ramarna för mänsklig utveckling”, sade UNDP:s biträdande chef Rebeca Grynspan.

Mötet i Helsingfors är en del av en omfattande serie globala konsultationer som arrangeras av FN och dess partnerorganisationer där regeringar, frivilligorganisationer, forskningsinstitutioner, den privata sektorn och individer diskuterar nya utvecklingsmål efter att millenniemålens tidsfrist går ut 2015. Konsultationsmötena om att integrera katastrofberedskap och riskreducering i de internationella utvecklingsmålen efter 2015 sattes igång av UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) för ett år sedan.

Finlands regering var värd för mötet i Helsingfors som var det sista högnivåmötet med detta tema. Tidigare möten har hållits i Indonesien, Liberia och Panama.

För mera information: enhetschef Pirjo Suomela-Chowdhury, utrikesministeriets enhet för FN:s utvecklingsfrågor, fornamn.efternamn@formin.fi, tfn +358 9 1605 5565, och Maiju Mitrunen, UNDP:s nordiska kontor, maiju.mitrunen@undp.org, tfn +358 40 547 1743
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.3.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter